Božja beseda za sredo, 19. oktobra 2022

Sreda 29. tedna med letom (leto II)

»Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« (Lk 12,40)

Berilo

V Kristusu so tudi pogani dediči obljube

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,2-12)

Bratje, slišali ste o delu Božje milosti, ki mi je bila dana za vas, da sem po razodetju spoznal skrivnost, kakor sem zgoraj v nekaj besedah zapisal, iz katerih morete, če berete, spoznati moje razumevanje Kristusove skrivnosti, ki se v drugih časih ni oznanila človeškim otrokom. Zdaj se je po Duhu razodela njegovim svetim apostolom in prerokom, da so pogani sodediči in soudje in soudeleženci pri obljubi v Jezusu Kristusu po evangeliju, katerega služabnik sem postal po daru Božje milosti, ki mi je bila dana, po delovanju njegove moči. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo Kristusovo bogastvo ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, da bi se vladarstvom in oblastem v nebesih po Cerkvi zdaj oznanila mnogovrstna Božja modrost, po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj.

Spev z odpevom

Odpev: »Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja.«

Iz 12,2-3.4.5-6

Glej, Bog je moje rešenje,
zaupam in se ne bojim.
Moja moč in moja pesem je Gospod,
on mi je bil v odrešenje.
Odpev: »Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja.«
Slavite Gospoda,
kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime.
Odpev: »Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja.«
Pojte Gospodu, ker je storil velike reči,
naj bo to znano po vsej zemlji.
Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona,
velik je med vami Izraelov Sveti.
Odpev: »Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Za večje darove bomo dajali večji odgovor

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,39-48)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Veste, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, ne pustil podkopati svoje hiše. Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« Rekel pa je Peter: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali tudi za vse?«

In Gospod je rekel: »Kdo neki je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga bo gospod postavil nad svoje služabnike, da jim ob svojem času odmeri živež? Blagor služabniku, ki ga bo njegov gospod ob svojem prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje imetje ga bo postavil. Ako bo pa ta služabnik mislil: ›Še dolgo ne bo mojega gospoda,‹ in bo začel pretepati hlapce in dekle, pojedati in popivati in se upijanjati, bo prišel gospod tega služabnika ob dnevu, ko se ga ne nadeja, in ob uri, za katero ne ve, in ga bo odstranil od sebe in mu dal delež z neverniki.

Oni služabnik, ki je spoznal voljo svojega gospoda, pa se ni pripravil ali ni storil po njegovi volji, pa bo zelo kaznovan; tisti, ki je ni spoznal, a je storil kaj kazni vrednega, pa bo malo kaznovan. Od vsakogar, komur je bilo dano mnogo, pa se bo mnogo zahtevalo; in komur so zaupali mnogo, od njega bodo še več terjali.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Izak Jogues

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristus hoče, da bi vsi ljudje prišli do odrešenja, zato kliče svoje oznanjevalce. Pavel se zaveda, da je najmanj primeren za to poslanstvo, toda vse, kar je, je po Gospodovem daru. Kljub nesposobnosti in pomanjkljivosti bom sprejel zaupano mi poslanstvo. Gospod, naj se ne obotavljam. Pomagaj mi spoznati veličino tvoje izvolitve, da ponesem veselo oznanilo tja, kamor ti želiš.

Evangelij

Jezus bo prišel kot ropar, ki preseneti, zato mora biti gospodar buden, prav tako tudi oskrbnik, da je zvest in ne izkorišča gospodarjeve odsotnosti. V globoki povezanosti z Gospodom bom bolj pozorno poslušal njegovo Besedo in odgovorno izpolnil, kar želi od mene. Gospod, pomagaj mi, da bom brez odstopanja in negodovanja izpolnil poslanstvo, ki si mi ga zaupal.

Primož Krečič