HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 19. januarja 2014

Svetnik za vsak dan
Sv. Arsenij in Baraga


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

2. nedelja med letom (leto A)

In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim« (Jn 1,32).

2. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(19.1.2014 ob 10h, dolžina: 14:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. nedelja med letom
(19.1.2014 ob 9h, dolžina: 14:05)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. nedelja med letom - Aleš Pečavar - Ljubljana - Polje
(16.1.2011 ob 10h, dolžina: 5:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

V zarji novih časov Janez Krstnik pričuje s svojim življenjem, popolnoma posvečenim pripravi poti Kristusu, da so se v Marijinem Sinu iz Nazareta dopolnile Božje obljube. Ko ga zagleda, da prihaja k reki Jordan, kjer je krščeval, pred svojimi učenci pokaže nanj: 'Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta' (Benedikt XVI., Poslanica za 47. svetovni molitveni dan za poklice). ...

Janez je vsekakor prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba: »Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Teodoret iz Cira pravi: »Kristusova človeškost ima v sebi kraljevo naravo, čeprav v podobi služabnika.« Sv. Atanazij razlaga: »Kristusova človeška narava je bila ustvarjena v maternici žene, kakor se to zgodi za vsakega od nas.« Sv. Ambrož pravi: »Kristus je služabnik, ker je prevzel telo.« Sv. Ciril Aleksandrijski razlaga: »V trenutku, ko je Kristus postal suženj, je svobodno sprejel suženjstvo«, »in postal eden od nas«, pa je dodal Teodoret iz Cira. Ponovno sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Njegovo ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Odrešenik je luč narodom

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 49,3.5-6)


Rekel mi je:
»Moj služabnik si, Izrael,
ki se bom v tebi poveličal.«
Zdaj pa govori Gospod,
ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika,
da nazaj privedem Jakoba k njemu,
da zberem Izraela za njega.
Počaščen sem bil v Gospodovih očeh
in moj Bog je bil moja moč.
Rekel je torej:
»Premalo je, da si mi služabnik,
da povzdigneš Jakobove rodove
in nazaj privedeš Izraelove rešence.
Zato te postavim za luč poganskim narodom,
da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Psalm 40

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo.«

Ps 40,2.4.7-10

Trdno sem upal v Gospoda,
sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje.
V usta mi je polóžil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu.
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo.«
Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja,
odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh nisi terjal.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo.«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje,
tvoja postava je v mojem srcu.«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo.«
Oznanjeval sem pravičnost v vélikem zboru;
Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestôbi in pomôči sem govóril.
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo.«

2. berilo

Milost vam od Očeta in Sina

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,1-3)

Pavel, po božji volji poklican apostol Jezusa Kristusa, in brat Sosten cerkvi božji, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu, poklicanim k svetosti z vsemi, kateri kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, na katerem koli kraju, njihovem in našem: Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.

Evangelij

Jn 1,14a.12a

Aleluja

Aleluja. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Aleluja.

Jagnje Božje odjemlje greh sveta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,29-34)

Drugega dne je Janez Krstnik videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz. In jaz ga nisem poznal, ali da se razodene Izraelu, zato sem jaz prišel in krščujem z vodo.«

In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‹ In jaz sem videl in sem priča, da je ta Božji Sin.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019