HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 18. junija 2017

11. nedelja med letom (leto A)

»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.« (Mt 10,1)

11. nedelja med letom - Janez Šilar - Borovnica
(15.6.2008 ob 10h, dolžina: 8:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Na orljih perutih
Danes nas Gospod usmiljeno in sočutno kakor vedno, uči umetnosti življenja. Uči nas življenja "orlov" in ne življenja "piščancev". Ući nas letenja na Njegovih perutih, ki nam dajo polnost in nam omogočijo tisto, do česar človek ne zmore sam.
Gospod se v puščavi oglaša svojemu ljudstvu, da bi ga spomnil na velike reči, ki jih je On sam storil zanje. Kaže jim prehojeno pot, ki je vodila preko neprehodnega morja, preko tisoč nemogočih ovir in nevarnosti in vendar …

Več ...

Misli Benedikta XVI.

Homilija, Brindisi, nedelja, 15. junij 2008
Dragi bratje in sestre, svetopisemska besedila, ki smo jih slišali na to 11. nedeljo med letom nam pomagajo razumeti resničnost Cerkve. Prvo berilo (prim. 2Mz 19,2-6a) ponovno prikliče zavezo, sklenjeno na gori Sinaj, med eksodusom iz Egipta. Evangeljski odlomek (prim. Mt 9,36-10,8) pa je sestavljen iz klica ter poslanstva dvanajstih apostolov. Tu je predstavljena 'ustava' Cerkve in ni težko opaziti v to vključen poziv vsaki skupnosti, da obnovi lastno poklicanost in misijonarsko zagnanost. V prvem ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pravi: »Jezus je še naprej hodil v mesta, vasi in shodnice ter učil, da ne smemo našim obrekovalcem odgovoriti s sramotenjem, temveč še z večjo dobroto.« Sv. Hilarij iz Poitiersa pravi: »Začutil je sočutje do množice, ker še nima pastirja, ki bi ji dal obilen dar Svetega Duha. Obilje žetve je tako veliko, da zelo prekaša število tistih, ki k njej pristopajo.« Sv. Hieronim pojasnjuje: »Število ljudstev je veliko, majhno pa učiteljev.« Sv. ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog si je izvolil kraljestvo duhovnikov in svet narod

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 19,2-6)

Odrinili so namreč iz Rafidima in prišli v Sinajsko puščavo ter šotorili v puščavi; tam se je Izrael ušotoril nasproti gori. Mojzes je stopil k Bogu in Gospod mu je zaklical z gore: »Tako povej Jakobovi hiši in oznani Izraelovim sinovom: Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas privedel k sebi. Če boste sedaj radi poslušali moj glas in spolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh narodov, kajti moja je vsa zemlja; in boste mi kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«

Psalm 100

Odpev: »Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.«

Ps 100,1-2.3.5

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev

2. berilo

Kristusova smrt je sprava; njegovo življenje je odrešenje

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,6-11)

Zakaj ko smo bili še slabotni, je Kristus v primernem času umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega; za dobrotnika bi si morda kdo še upal umreti; Bog pa skazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus za nas umrl, ko smo bili še grešniki. Mnogo bolj bomo torej zdaj, ko smo z njegovo krvjo opravičeni, po njem jeze rešeni. 10 Kajti če smo se z Bogom spravili po smrti njegovega Sina, ko smo bili še sovražniki, bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju; 11 pa ne samo to, ampak celo ponašali se bomo v Bogu po Gospodu našem Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj spravo zadobili.

Evangelij

Mr 1,15

Aleluja

Aleluja. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrníte se in verujte evangeliju! Aleluja.

Jezus pokliče in razpošlje dvanajstere

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,36-10,8)

36 Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. Imena dvanajstih apostolov pa so ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, tisti, ki ga je tudi izdal. Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne vstopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede pa oznanjate: ‚Približalo se je nebeško kraljestvo.‘ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte! Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017