Božja beseda za soboto, 18. maja 2019

Sobota 4. velikonočnega tedna

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal.« (Jn 14,12).

Berilo

Pavel začne oznanjati poganom

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,44-52)

Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. Ko so pa Judje videli množice, jih je navdala zavist in so s sramotenjem ugovarjali temu, kar je govoril Pavel.

Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno povedala: »Vam je bilo treba najprej oznaniti Božjo besedo; ker jo pa zametujete in se imate za nevredne večnega življenja, glejte, se obrneva k poganom. Zakaj tako nam je zapovedal Gospod: ›Postavil sem te za luč poganom, da bi bil v zveličanje do konca zemlje.‹« Ko so pogani to slišali, so se veselili in poveličevali Gospodovo besedo; in sprejeli so vero vsi, ki so bili določeni za večno življenje. In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi.

Judje pa so nadražili pobožne, ugledne ženske in mestne poglavarje ter povzročili preganjanje zoper Pavla in Barnaba; in izgnali so ju iz svojih krajev. Onadva pa sta otresla z nog prah proti njim in šla v Ikonij. Učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščíte, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja.

V Jezusu vidimo Očeta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,7-14)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.« Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ›Pokaži nam Očeta‹? Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Vérujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa ne, vérujte zaradi del samih.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, ki jih jaz izvršujem, in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da bo Oče proslavljen v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnil.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez I

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob Pavlovem oznanilu se Judje uprejo, zato se z Barnabom obrneta k poganom, ki jima prisluhnejo. Kljub nasprotovanju se Božja beseda širi po vsej pokrajini. Odkrival bom moč Božje besede in posnemal Pavlov ter Barnabov pogum, ko v težkih razmerah navdušujeta ljudi, naj sprejmejo odrešenje v Jezusu. Gospod, hvala za vsako povabilo, ko morem drugim govoriti o tvoji velikonočni zmagi, ki se me je dotaknila.


Evangelij

Jezus govori učencem o Očetu. Pove jim, da on razkriva Očeta, ker je z njim najgloblje združen. V tem odnosu je vse njegovo življenje. Kolikor učenci stopijo v ta odnos, morejo tudi oni povsem spolniti Očetovo voljo. V poveličanem Jezusu bom odkrival Očetovo ljubezen in ga prosil, naj usliši moje prošnje. Gospod, okrepi mi vero, da ti bom vse zaupal in poslušal Očeta.

Primož Krečič