HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 18. februarja 2017

Svetnik za vsak dan
Janez iz Fiesole


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (6. nedelja med letom) - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(16.2.2014 ob 10h, dolžina: 11:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. nedelja med letom
(16.2.2014 ob 9h, dolžina: 11:04)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. nedelja med letom - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(13.2.2011 ob 10h, dolžina: 10:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sobota 6. tedna med letom (leto I)

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,7)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Poleg poti, ki vleče proč od Boga, obstaja tudi pot vere in zaupanja. Pismo Hebrejcem vidi vero kot temelj vsega v Svetem pismu. Očaki so bili Bogu zvesti, verovali so vanj in upali, da bodo prejeli obljubljene dobrine. Bolj se bom zavedal vere in zaupanja Bogu, saj vse prihaja od njega. Gospod, poživi mojo vero, naj bom po zgledu očakov odprt za tvoje darove in ti v vsem zaupam.

Evangelij

Jezus vodi učence na goro in se pred njimi spremeni. Oče ga razglasi za svojega ljubljenega Sina, učencem pa naroči, naj ga poslušajo. V veri ne bom gledal Jezusa le kot križanega Trpina, ki je zame dal svoje življenje, ampak tudi kot Gospoda v lepoti slave. Gospod, okrepi me, da mi ob križih in težavah ne bo nikoli zmanjkalo svetlih trenutkov tvoje slave.

Primož Krečič

Berilo

Po veri spoznavamo, da je Bog uredil svet

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 11,1-7)

Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri spoznavamo, da je bil svet urejen z Božjo besedo, da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi. Po veri je Abel daroval Bogu popolnejšo daritev kakor Kajn; po njej je dosegel hvalo, da je pravičen, ko je Bog pričal za njegove darove, in po njej govori še po smrti. Po veri je bil Henoh prenesen, da ni videl smrti; in ni ga bilo najti, ker ga je Bog prenesel. Preden je bil namreč prenesen, je prejel hvalo, da je bil Bogu všeč; brez vere pa ni mogoče biti všeč. Kajti, kdor hoče priti k Bogu, mora verovati, da je, in da je tistim, ki ga iščejo, plačnik. Po veri je dobil Noe naznanilo glede stvari, ki se še niso videle, in je v svetem strahu zgradil ladjo za rešitev svoje hiše; po njej je obsodil svet ter se udeležil pravičnosti, kakršno daje vera.

Psalm 145

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 145,2-3.4-5.10-11

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Rod za rodom slavi tvoja dela
in oznanja tvojo moč.
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva
in razglašajo tvoja čudovita dela.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Jezus se pred apostoli spremeni

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,2-13)

Tisti čas je vzel Jezus Petra, Jakoba in Janeza in jih peljal posebej na visoko goro; tam se je pred njimi spremenil: oblačila so se mu zasvetila silno bela; tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. Prikazala sta se jim Elija in Mojzes in sta govorila z Jezusom. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj; naredimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, ker so bili zelo zbegani. Naredil se je oblak, ki jih je obdal, in prišel je glas iz oblaka: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Takoj so se ozrli, pa niso pri sebi videli nikogar razen Jezusa samega.

Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal, naj nikomur ne pravijo, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To naročilo so zase ohranili ter so se vpraševali med seboj, kaj bi to bilo: vstati od mrtvih. Vprašali so ga: »Zakaj pismouki pravijo, da mora prej priti Elija?« Odgovoril jim je: »Elija bo poprej prišel, da bo vse obnovil; in kako je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? Pa vam povem, da je tudi Elija že prišel in so mu storili, kar koli so hoteli, kakor je pisano o njem.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021