Božja beseda za nedeljo, 18. decembra 2011

4. adventna nedelja - B (leto B)

»Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to« (Lk 1, 29)

1. berilo

Davidovo kraljestvo bo večno

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,1-5.8-11.16)

Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu je Gospod naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, je kralj rekel preroku Natánu: »Glej vendar, jaz stanujem v cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala.« Natán je rekel kralju: »Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj!« A še tisto noč je Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Tako govorí Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje?

Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Narédil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj, od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Naklônil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod narédil hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utŕdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke.«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.4-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

2. berilo

Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 16,25-27)

Bratje in sestre, njemu, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen.

Evangelij

Lk 1,38

Aleluja

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja.

Glej, spočela boš in rodila sina

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.«

Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

4. adventna nedelja - B

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vunibald

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. adventna nedelja - B
(24.12.2023 ob 10h, dolžina: 6:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. adventna nedelja - B - p. Peter Lavrih - Ljubljana - Vič
(21.12.2014 ob 10h, dolžina: 8:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. adventna nedelja - B
(21.12.2014 ob 10h, dolžina: 6:49)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

4. adventna nedelja - B
(21.12.2014 ob 9h, dolžina: 12:15)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. adventna nedelja - B - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(18.12.2011 ob 10h, dolžina: 11:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 21. december 2014 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan. Danes na četrto in zadnjo adventno nedeljo nas želi bogoslužje pripraviti na božič, ki je že pred vrati, s povabilom k premišljevanju pripovedi o oznanjenju angela Mariji. Nadangel Gabrijel razodene Devici Gospodovo voljo, da bo postala mati njegovega edinorojenega Sina: »Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega« (Lk 1.31-32). Zazrimo se v to preprosto dekle iz ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Evangelist začne opis prizora z vstopom Gabrijela, katerega ime pomeni 'Božja moč'. Preseneča kratkost opisa Marijine osebnosti. Edini pomemben podatek je njena deviškost, ki jo ponudi v dar Bogu. Tako sv. Beda Častitljivi opaža in razlaga začetek današnjega evangeljskega odlomka v svojih homilijah o Lukovem evangeliju. Sveti Hieronim pa o Mariji pravi, da je zaročenka in devica, ki bo takšna ostala tudi po Jezusovem rojstvu. Origen pa je ugotovil, da se je pozdrav »Pozdravljena, milosti polna« ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na letošnjo četrto in zadnjo adventno nedeljo nam bogoslužje predstavi pripoved oznanjenja angela Mariji. Ko zremo čudovito podobo Svete Device v trenutku, ko sprejema božje sporočilo in nanj odgovori, smo notranje razsvetljeni z lučjo resnice, ki vedno znova izhaja iz te skrivnosti. Še posebej bi se rad na kratko osredotočil na pomembnost Marijinega devištva, na dejstvo, da je spočela Jezusa in ostala devica. ...

V ozadju nazareškega dogodka je Izaijeva prerokba, ki pravi: 'Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.