Božja beseda za sredo, 18. oktobra 2023

Sv. Luka, evangelist, praznik

»Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.« (Lk 10,3)

Berilo

Luka je bil Pavlov sodelavec

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 4,9-17)

Preljubi, Dema me je zapustil, ker je vzljubil ta svet, in je odšel v Solun, Krescent v Galijo, Tit v Dalmacijo. Edini Luka je pri meni. Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, kajti zelo mi je koristen za službo. Tihika pa sem poslal v Efez.

Kadar prideš, prinesi plašč, ki sem ga pustil v Troadi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. Kovač Aleksander mi je storil veliko hudega; Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. Tudi ti se ga varuj; silno se upira našim naukom. Ko sem se prvikrat zagovarjal, mi ni nihče prišel na pomoč, ampak so me vsi zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. Gospod pa mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni dopolnilo oznanjevanje in bi ga slišali vsi narodi.

Psalm 145

Odpev: »Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva.«

Ps 145,10-13.17-18

Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči,
Odpev: »Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva.«
da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje gospostvo je za vse rodove.
Odpev: »Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva.«
Gospod je pravičen na vseh svojih potih
in dober v vseh svojih delih;
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
vsem, ki ga kličejo iskreno.
Odpev: »Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva.«

Evangelij

Prim. Lk 7,22

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«

Sv. Luka, evangelist (18. oktober)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Luka evangelist

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Sveti Duh je dal Cerkvi en sam evangelij v štirih knjigah.« Sv. Ambrož nadaljuje Origenovo misel: »Evangelist Luka nam ni dal nepristranske in nevtralne pripovedi, temveč opis, ki ima namen prepričati ter spreobrniti, bogat s kristološko vsebino.« Sv. Atanazij pravi: »Luka se opira na pričevanja tistih, ki so videli in poslušali Jezusa in mu tako posredovali izročilo o zakramentih in o Kristusu. Origen dodaja: »Namen Lukovega evangelija je vera, ki je v polnosti poučena, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

O Pavlu nimamo le Lukovega poročila v Apostolskih delih, marveč tudi vrsto pisem, ki izvirajo naravnost iz njegove roke in nam neposredno razkrivajo njegovo osebnost in njegovo mišljenje. Luka nam pove, da je bilo njegovo prvotno ime »Savel« (prim. Apd 9,4.17; 22,7.13; 26,14), kakor kralj Savel (prim. Apd 13,21), in da je bil Jud iz diaspore, ker je bilo mesto Tarz na meji med Anatolijo in Sirijo. ...

Timotej je grško ime in pomeni »Bog časti«. Medtem ko ga Luka v Apostolskih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.