HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 17. septembra 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Robert Bellarmino


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Povišanje sv. Križa)
(14.9.2016 ob 8h, dolžina: 6:15)

br. Miha Sekolovnik, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Povišanje sv. Križa
(14.9.2014 ob 10h, dolžina: 10:10)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Povišanje sv. Križa - Aleksander Osojnik - Grahovo - pri - Cerknici
(14.9.2014 ob 10h, dolžina: 9:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Povišanje sv. Križa
(14.9.2014 ob 9h, dolžina: 9:34)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Četrtek 24. tedna med letom (leto II)

»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.« (Lk 7,47a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Središče Pavlovega oznanila je Kristusova smrt, pokop in vstajenje. Do tega je prišel po Svetem pismu, pripovedih prič in tudi po izkušnji, ko se mu je Gospod prikazal. Poglobil se bom v velikonočno oznanilo, ga posredoval drugim in se trudil živeti po njem. Gospod, hvala za milost, da morem sprejemati tvojo žrtev in se v njeni moči spreobračati iz hudobije k darovanju.

Evangelij

Jezus je pri farizeju Simonu. Tam se pojavi grešnica, ki pred Jezusom izlije svoje kesanje in mu umije noge. Zaradi njene vere in ljubezni ji Jezus odpusti grehe, farizej ga v srcu za to obtožuje. V vseh okoliščinah se bom v veri zatekal k Jezusu in se zavedal, da me more rešiti in ozdraviti. Gospod, hvala, ker me vedno sprejemaš. Naj me ne bo sram priti k tebi in ti izkazati ljubezen.

Primož Krečič

Berilo

Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,1-11)

Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem vam ga oznanil. Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete, ako se ga tako držite, kakor sem vam ga oznanil; drugače ste zaman vero sprejeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim; potem se je prikazal več ko petsto bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni.

Kajti jaz sem najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo Cerkev. Po Božji milosti pa sem, to kar sem, in njegova milost do mene ni bila prazna, ampak sem se bolj kakor oni vsi trudil, toda ne jaz, marveč Božja milost, ki je z menoj. Naj bom jaz ali oni: tako oznanjamo in tako ste vero sprejeli.

Psalm 118

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 118,1-2.16-17.28

Hvalite Gospoda, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota!
Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota!«
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Gospodova moč me je dvignila,
Gospodova moč je silno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel,
oznanjal bom Gospodova dela.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem:
moj Bog, s hvalospevi te poveličujem.
Hvalite Gospoda, ker je dober,
vekomaj traja njegova blagosrčnost.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja.

Jezus odpusti spokorjeni grešnici

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,36-50)

Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je v farizejevo hišo in sedel k mizi. In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in je prinesla alabastrno posodo dišečega olja; jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in s solzami začela noge močiti; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem.

Ko je pa to videl farizej, ki ga je povabil, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika: da je grešnica.« Jezus pa se je oglasil in mu rekel: »Simon, imam ti nekaj povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« »Dva dolžnika je imel neki upnik; eden mu je bil dolžan petsto denarjev, drugi pa petdeset.

Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri ga bo torej bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Menim, da tisti, kateremu je več odpustil.« On mu je pa rekel: »Prav si sodil.«

Obrnil se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami močila noge in brisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala, odkar je prišla, poljubljati mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je mnogo ljubila; komur se pa malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi.«

Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« Rekel je pa ženi: »Tvoja vera te je rešila, pojdi v miru!«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021