HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 17. julija 2018

Zadnja homilija (15. nedelja med letom)
(12.7.2015 ob 16h, dolžina: 10:58)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

15. nedelja med letom - Mitja Bulič - Šentjernej
(12.7.2015 ob 10h, dolžina: 10:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 10h, dolžina: 12:18)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 9h, dolžina: 11:44)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 8h, dolžina: 10:07)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

15. nedelja med letom - p. Peter Vrabec - Brezje
(15.7.2012 ob 10h, dolžina: 16:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2009 ob 10h, dolžina: 11:44)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 15. tedna med letom (leto II)

»Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del, ker se niso spreobrnila« (Mt 11,20)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Ahaz je v stiski, ker sovražne vojske oblegajo Jeruzalem. Prerok mu napove Božjo podporo, če bo ostal miren in vanj zaupal, saj je on prvi gospodar nad kraljestvom. Ne glede na mnenje drugih bom z Božjim pogledom presojal svoje odločitve in pot naroda. Gospod, hvala, ker me vedno kličeš k zaupanju in mi kažeš, da brez tebe ne bomo obstali.

Evangelij

Jezus svari mesta, v katerih je naredil veliko čudežev, da se niso spreobrnila. Tako je njihova krivda večja od drugih poganskih mest. Bili so očitno povabljeni k odločitvi, za Jezusa ali proti njemu. Kako sprejemam Jezusovo besedo in njegove čudeže za svoje življenje? Gospod, hvala, ker si odrešenik. Pomagaj mi zares sprejeti tvoje povabilo k spreobrnjenju, da bom v vsem tvoj učenec.

Primož Krečič

Berilo

Samo vera zagotavlja obstanek

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,1-9)

V dnevih Judovega kralja Ahaza sta šla aramski kralj Rasin in Izraelov kralj Fakee zoper Jeruzalem, da bi ga obkolila; a ga nista mogla zavzeti. Sporočili so Davidovi hiši: »Aramci taborijo v Efraimu.« Tedaj je strepetalo srce kralja in njegovega ljudstva, kakor trepeče drevje v gozdu pred vetrom.

In Gospod je rekel Izaiju: »Pojdi naproti Ahazu, ti in tvoj sin, ki mu je ime ›Ostanek se povrne‹, na konec vodovoda gornjega ribnika, na cesto ob Valjavčevem polju ter mu reci: Glej, da ostaneš miren! Nikar se ne boj! Tvoje srce naj se ne straši teh dveh tlečih ogorkov, kljub razvneti jezi aramskega in izraelskega kralja! Ker so Aramci, Efraimci in Izraelci naredili hudoben naklep zoper tebe: ›Pojdimo nad Juda, ga prestrašimo in si ga osvojimo in postavimo v njem Tabeelovega sina za kralja,‹ zato govori vsemogočni Gospod: ›To ne bo uspelo in se ne bo zgodilo. Kajti Aramu je glava Damask, Damasku pa glava Rasin; Efraimu je glava Samarija, Samariji pa glava Izraelov kralj. Toda še petinšestdeset let in Efraim bo opustošen, da ne bo več narod. Če ne verjamete, ne boste obstali.‹«

Psalm 48

Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Ps 48,2-8

Velik je Gospod in vse hvale vreden,
v mestu našega Boga.
Njegova sveta gora, prekrasna višina,
je veselje vse zemlje.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Vzvišena Sionska gora
je mesto velikega kralja.
V njegovih močnih utrdbah
nam je Bog varna obramba.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Glej, kralji so se zbrali,
prodirali skupaj.
Brž ko so mesto zagledali,
so ostrmeli, se zmedli, zbežali.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Trepet jih je tam obšel,
bolečina kakor porodnico,
kakor če vzhodni veter
razbije ladje iz Tarsa.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Vsi bomo dajali Bogu odgovor za svojo nespokorjenost

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,20-24)

Mestom, v katerih se je zgodilo največ čudežev, je tedaj Jezus začel očitati, da se niso spokorila: »Gorjé ti, Korozíin, gorjé ti, Betsajda! Zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Toda povem vama: Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže ko vama.

In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil? Do pekla se boš pogreznil! Zakaj ko bi se bili v Sodomi zgodili čudeži, ki so se zgodili v tebi, bi bila ostala do današnjega dne. Toda povem ti: Sodomski zemlji bo na sodni dan laže ko tebi.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018