HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 17. februarja 2019

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sedmeri sv. ustanovitelji


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Luka Demšar - Vrhnika
(10.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom - Štefan Krempač - Škofije pri Kopru
(7.2.2010 ob 10h, dolžina: 9:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

6. nedelja med letom (leto C)

»Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23a)

1. berilo

Blagor človeku, ki zaupa v Boga

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 17,5-8)

Tako govorí Gospod: »Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji; ko pride kaj dobrega, tega ne vidi. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi.

Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki stéza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno; v sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu.«

Psalm 1

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Ps 1,1-4.6

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«
Je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah,
ki daje sad ob svojem času
in mu listje ne ovene;
karkoli dela, dobro uspeva.
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«
Ni pa tako s krivičnimi:
so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Zakaj Gospod pozna pot pravičnih,
pot krivičnih pa vodi v pogubo.
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

2. berilo

Kristusovo vstajenje je temelj naše vere

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,12.16-20)

Bratje in sestre, če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih, kako morejo nekateri izmed vas govoriti, ni vstajenja mrtvih? Če torej mrtvi ne morejo vstati, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.

Evangelij

Lk 6,23

Aleluja

Aleluja, Razveselite se in vriskajte od sreče, govorí Gospod, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Blagor ubogim, gorje bogatinom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26)

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021