Božja beseda za nedeljo, 17. decembra 2017

3. adventna nedelja (Gaudete) - B (leto B)

»Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate« (Jn 1, 26)

1. berilo

Glasno se veselimo v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-2.10-11)

Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti.

Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti kakor ženina, ki si nadéne venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi.

Spev z odpevom

Odpev: »Moja duša se raduje v mojem Bogu.«

Lk 1,46-48.49-50.53-54

Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku;
zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Odpev: »Moja duša se raduje v mojem Bogu.«
Velike reči mi je stóril Mogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje
z njimi, ki mu v strahu služijo.
Odpev: »Moja duša se raduje v mojem Bogu.«
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja.
Odpev: »Moja duša se raduje v mojem Bogu.«

2. berilo

Bog naj nas ohrani brez graje ob prihodu Gospoda

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 5,16-24)

Bratje in sestre, vedno se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte, in kar je dobro, obdržíte. Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržíte. Sam Bog miru naj vas posvetí, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj se ohrani neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.

Evangelij

Prim. Iz 61,1

Aleluja

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Avdio posnetek iz projekta Prisluhni Besedi

Sredi med vami stoji, a vi ga ne poznate

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,6-8.19-28)

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.

To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.«

Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.«

To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.

3. adventna nedelja (Gaudete) - B

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lazar

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

3. adventna nedelja (Gaudete) - B
(17.12.2023 ob 10h, dolžina: 6:06)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - B - Blaž Jezeršek - Priniče
(14.12.2014 ob 10h, dolžina: 6:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - B
(14.12.2014 ob 10h, dolžina: 6:43)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - B
(14.12.2014 ob 9h, dolžina: 15:45)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 14. december 2014 ...

Človekovo srce si želi veselja. Vsi si želimo veselja, vsaka družina, narod, hrepeni po sreči. Toda, katero veselje je kristjan povabljen živeti in poklican pričevati? Tisto, ki prihaja iz Božje bližine, iz njegove navzočnosti v našem življenju. Od takrat, ko je Jezus vstopil v zgodovino s svojim rojstvom v Betlehemu, je človeštvo dobilo kalček Božjega kraljestva, kakor zemlja, ki sprejme seme, obljubo prihodnje žetve. Zato ni več potrebno iskati drugje! Jezus je prišel, da bi ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi glede na trditev iz Janezovega prologa o Janezu Krstniku: 'Ni bil on luč', »da bi se lahko upravičeno imenoval luč, saj je o njem in o svetih rekel naš Zveličar: 'Vi ste luč sveta' (Mt 5,14) in še posebej za Janeza: 'Pripravil bom svetilko svojemu maziljencu' (Ps 132, 17) ter še: ' On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči' (Jn 5,35), a je ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Bogoslužna besedila tega obdobja adventnega časa nas ponovno vabijo, naj živimo v pričakovanju Jezusa, naj ne odnehamo pričakovati njegov prihod, da bomo tako ostali v drži odprtosti in pripravljenosti srečati se z Njim. Kristjan je poklican, da se vedno vadi v budnosti srca, vsak dan življenja, še posebej pa v tem času, ko se z veseljem pripravljamo na božično skrivnost. Zunanje okolje nam namreč ponuja običajna komercialna sporočila, ki jih je letos manj zaradi ekonomske krize. Kristjan je povabljen živeti ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.