HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 17. oktobra 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Antiohijski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (28. nedelja med letom)
(9.10.2016 ob 11h, dolžina: 15:20)

br. Miha Sekolovnik, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Maksimilijan File - Stična
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 12:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 10:07)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 8h, dolžina: 12:28)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Tomaž Nagode - Smlednik
(13.10.2013 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Silvin Krajnc - Brezje
(10.10.2010 ob 10h, dolžina: 10:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ignacij Antiohijski, obvezni god

Četrtek 28. tedna med letom (leto I)

»Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ spoznanja.« (Lk 11,52)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel predstavlja nov pogled na Božjo pravičnost. Bog je potrpel z Izraelci, ko so se opravičevali z izpolnjevanjem postave. Toda polna osvoboditev od greha je prišla šele s Kristusovim darom in žrtvijo. Odprt bom za njegovo ljubezen, ker sprejema mojo grešnost in jo odpušča. To je nova postava. Gospod, priznavam ti svoj greh. Pomagaj mi, da bom zaupal v rešitev po tvoji ljubezni.

Evangelij

V razgretem pogovoru Jezus razkriva laž in hinavščino pri učiteljih postave. Pove jim, da so bili predniki dvolični do prerokov in taki so oni do njega. S tem ne vodijo ljudi v Božje kraljestvo, ampak pripravljajo križ njemu. Trudil se bom biti z Jezusom, da ne bi zakril prave podobe Boga. Gospod, naj v tvojem srcu vedno znova odkrivam Božjo usmiljeno ljubezen.

Primož Krečič

Berilo

Opravičuje nas vera brez del postave

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 3,21-29)

Bratje, zdaj se je brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki, Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa za vse in nad vsemi, kateri verujejo; ni namreč razločka. Zakaj vsi so grešili in so brez Božje slave, opravičenje pa jim daruje njegova milost po odrešitvi, ki je v Kristusu Jezusu. Njega je Bog postavil kot spravo po veri v njegovi krvi, da bi pokazal svojo pravičnost, ker je prizanašal prej storjenim grehom v času Božje potrpežljivosti, da bi pokazal svojo pravičnost v sedanjem času: da je sam pravičen in da opravičuje tistega, ki je iz vere v Jezusa.

S čem naj bi se torej ponašali? Z ničemer. Po kakšni postavi? Po postavi del? Ne, po postavi vere. Sklepamo namreč, da se človek opraviči po veri brez del postave. Ali je Bog samo Bog Judov? Ne tudi poganov? Dà, tudi poganov, kajti en sam Bog je.

Psalm 130

Odpev: »Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje.«

Ps 130,1-2.3-4.5-6

Iz globočine kličem k tebi, Gospod,
Gospod, sliši moj glas!
Naj pazijo tvoja ušesa
na glas moje prošnje.
Odpev: »Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje.«
Če boš pregrehe v spominu ohranil, Gospod,
Gospod, kdo bo obstal?
Toda pri tebi je odpuščanje grehov,
da bi ti s spoštovanjem služili.
Odpev: »Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje.«
Upam v Gospoda,
moja duša upa v njegovo besedo;
moja duša pričakuje Gospoda
bolj ko stražniki jutranjo zarjo.
Odpev: »Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Bog kliče na odgovor za nedolžno prelito kri

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,47-54)

Tisti čas je Gospod rekel učiteljem postave: »Gorjé vam, ker zidate grobnice prerokom, vaši očetje pa so jih umorili. Torej spričujete in potrjujete dejanja svojih očetov; oni so jih namreč umorili, vi pa jim zidate grobnice. Zaradi tega je tudi Božja modrost rekla: ›Pošiljam k njim preroke in apostole in izmed njih bodo nekatere umorili in nekatere pregnali, da se bo terjala od tega rodú kri vseh prerokov, ki je bila prelita od začetka sveta: od Abelove krvi, do krvi Zaharija, ki je bil ubit med templjem in oltarjem. Dà, rečem vam, terjala se bo od tega rodú.

Gorjé vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ od spoznanja: sami niste vstopili, tistim, ki so hoteli vstopiti, pa ste zabranili.« Ko je pa Jezus šel ven, so začeli pismouki in farizeji silno vanj tiščati in ga spraševati o več rečeh, pri tem pa so nanj pazili, da bi iz njegovih ust kaj ujeli, česar bi ga tožili.
Sv. Ignacij Antiohijski (17. oktober)

Sv. Ignacij Antiohijski (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

V ciklusu katehez, ki smo ga začeli, si ogledujemo poglavitne osebnosti porajajoče se Cerkve. Danes bomo govorili o sv. Ignaciju, ki je bil tretji škof v Antiohiji, in sicer od leta 70 do 107, ko je umrl mučeniške smrti. V tistem času so bili Rim, Aleksandrija in Antiohija tri velika mesta Rimskega cesarstva. Nicejski koncil govori o treh primatih: seveda o rimskem, poleg njega pa sta se s primatom ponašali še Aleksandrija in Antiohija. Sv. Ignacij, je bil škof v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Naša domovina je v nebesih

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 3,17-21; 4,1)

17 Posnemajte mene, bratje, in glejte na tiste, ki tako žive, kakor imate zgled v nas. 18 Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje pravim, žive kot sovražniki Kristusovega križa; njih konec je pogubljenje, 19 njih bog trebuh in slava v njih osramočenju; oni mislijo posvetno. 20 Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo Zveličarja, Gospoda Jezusa Kristusa, 21 ki bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše borno telo, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Zatorej, moji ljubi, dragi bratje, moje veselje in moja krona, tako bodite trdni v Gospodu, preljubi!

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Jn 12,24

Aleluja

Aleluja. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Aleluja.

Seme mora umreti, da obrodi sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,24-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo meni služi, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019