HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 17. oktobra 2015

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Antiohijski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (28. nedelja med letom) - Janez Jeromen - Veliki Gaber
(11.10.2015 ob 10h, dolžina: 8:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

28. nedelja med letom
(11.10.2015 ob 10h, dolžina: 12:14)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(11.10.2015 ob 9h, dolžina: 13:46)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(11.10.2015 ob 8h, dolžina: 9:45)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Simon Kvaternik - Ljubljana Fužine
(14.10.2012 ob 10h, dolžina: 12:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(11.10.2009 ob 10h, dolžina: 6:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ignacij Antiohijski, obvezni god

Sobota 28. tedna med letom (leto I)

»Kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.« (Lk 12,12)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Abraham ni poznal postave, ampak je imel vero in jo uresničil. Postava je prišla več stoletij kasneje. Resnični potomci Abrahama sprejemajo dar vere in obljube ter ga polno živijo. Ne bom se zanašal na postavo in svoje moči, ampak na vero in Božji dar. Gospod, hvala za tvoje obljube in svobodo, da ti morem zaupati in se uresničiti, kakor ti zahtevaš, takrat, ko je lepo in ko je težko.

Evangelij

Jezus vidi prihodnje trpljenje učencev, zato jih spodbuja k iskrenemu zaupanju in pričevanju. Obljublja jim podporo Svetega Duha, ki pa ne bo učinkovita, če se bodo zaprli pred njegovim delovanjem. Kljub slabostim se bom trudil oznanjati Kristusa pred svetom, ki mu je nasproten. Gospod, daj mi moči Duha, da bom premagal strah in z življenjem pričal zate.

Primož Krečič

Berilo

Zaupati moramo brezmejno

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,13.16-18)

Bratje, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato »iz vere«, da je »po milosti«, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil« pred njim, kateremu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve, in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: »Tako bo s tvojim potomstvom.«

Psalm 105

Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,6-7.8-9.42-43

O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«
Spominjal se je svoje svete besede,
ki jo je dal Abrahamu, svojemu služabniku;
izpeljal je svoje ljudstvo v veselju,
svoje izvoljence ob radostnih vzklikih.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Božji duh navdihuje vernike v preganjanju

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,8-12)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli; kdor me pa zataji pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, kdor poreče besedo zoper Sina človekovega, se bo odpustilo; kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. Kadar vas bodo pa vlačili v shodnice, pred urade in pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi rekli. Sveti Duh vas bo namreč poučil v tisti uri, kaj je treba reči.
Sv. Ignacij Antiohijski (17. oktober)

Sv. Ignacij Antiohijski (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

V ciklusu katehez, ki smo ga začeli, si ogledujemo poglavitne osebnosti porajajoče se Cerkve. Danes bomo govorili o sv. Ignaciju, ki je bil tretji škof v Antiohiji, in sicer od leta 70 do 107, ko je umrl mučeniške smrti. V tistem času so bili Rim, Aleksandrija in Antiohija tri velika mesta Rimskega cesarstva. Nicejski koncil govori o treh primatih: seveda o rimskem, poleg njega pa sta se s primatom ponašali še Aleksandrija in Antiohija. Sv. Ignacij, je bil škof v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Naša domovina je v nebesih

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 3,17-21; 4,1)

17 Posnemajte mene, bratje, in glejte na tiste, ki tako žive, kakor imate zgled v nas. 18 Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje pravim, žive kot sovražniki Kristusovega križa; njih konec je pogubljenje, 19 njih bog trebuh in slava v njih osramočenju; oni mislijo posvetno. 20 Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo Zveličarja, Gospoda Jezusa Kristusa, 21 ki bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše borno telo, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Zatorej, moji ljubi, dragi bratje, moje veselje in moja krona, tako bodite trdni v Gospodu, preljubi!

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Jn 12,24

Aleluja

Aleluja. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Aleluja.

Seme mora umreti, da obrodi sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,24-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo meni služi, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021