HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za sredo, 16. avgusta 2017

Zadnja homilija (Marijino vnebovzetje - dnevna maša)
(15.8.2015 ob 10h, dolžina: 11:17)

Br. Štefan Kožuh, kapucin, generalni vikar reda manjših bratov kapucinov

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2015 ob 9h, dolžina: 6:29)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2014 ob 10h, dolžina: 8:37)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Robert Hladnik - Dole pri Litiji
(15.8.2014 ob 10h, dolžina: 11:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2014 ob 9h, dolžina: 9:33)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - p. Marjan Čuden - Nova Štifta
(15.8.2013 ob 10h, dolžina: 11:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Jožef Mikuž - Marijino Celje nad Kanalom ob Soči
(15.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Nadškof Franc Kramberger - Ptujska Gora
(15.8.2010 ob 10h, dolžina: 15:46)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Škof Andrej Glavan - Zaplaz
(15.8.2009 ob 10h, dolžina: 13:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sreda 19. tedna med letom (leto I)

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes gre na goro Nebo, kjer mu Bog pokaže obljubljeno deželo in obljubi blagoslov. Nato Mojzes umre. Ljudstvo ga slavi kot preroka, ki je služil Bogu in izpolnil načrt osvoboditve. Bog me vabi, naj poglobim zaupanje vanj in zvesto izpolnim svoje poslanstvo. Gospod, hvala za Mojzesa in za vse ljudi, ki povezujejo izkušnjo vere z zvestim delom v zgodovini.

Evangelij

Če bližnji pade, ga je treba posvariti in mu pomagati, da se vrne. Če velikokrat zavrne rešitev, ga je treba izločiti iz skupnosti. Jezus pri tem napove moč molitve v njegovem Duhu. Bolj bom poskrbel za vse, ki so se fizično ali duhovno oddaljili, da bi se zopet vrnili nazaj. Gospod, daj mi občutljivo srce, da bom zanje molil in jih sprejemal po zgledu tvoje ljubezni in odpuščanja.

Primož Krečič

Berilo

Smrt velikega preroka Mojzesa

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 34,1-12)

Tiste dni je šel Mojzes z moabskih planjav na goro Nébo, na vrh Fasge, ki je nasproti Jerihi. Gospod mu je pokazal vso deželo: Galaad do Dana, ves Néftali, Efraimovo ina Manásejevo pokrajino, vso judovo pokrajino do Zahodnega morja, Negeb in okolico, nižino palmovega mesta Jerihe do Segóra. In Gospod mu je rekel: »To je dežela, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu, ko sem govoril: ›Tvojemu zarodu jo dam!‹ Dal sem ti, da jo s svojimi očmi vidiš, vanjo pa ne pojdeš!«

Tam v moabski deželi je po Gospodovem povelju umrl Mojzes, Gospodov služabnik. Pokopali so ga v dolini v moabski deželi, a za njegov grob nihče ni zvedel do današnjega dne, nasproti Bet-Fogoru; Mojzes pa je imel sto dvajset let, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in njegova moč ni opešala. Izraelovi sinovi so objokovali Mojzesa na moabskih planjavah trideset dni; potem so pretekli dnevi jokanja in žalovanja za Mojzesom. Nunov sin Jozue pa je bil napolnjen z duhom modrosti. Mojzes je namreč nanj položil svoje roke. Izraelovi sinovi so ga ubogali in delali, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu. Ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, s katerim je bil Gospod govoril od obličja do obličja, z vsemi znamenji in čudeži, ki jih je kot Gospodov poslanec delal v egiptovski deželi pred faraonom in nad vsemi njegovimi služabniki in nad vso njegovo deželo, z vsemi deli močne roke in z vsemi velikimi, strašnimi rečmi, ki jih je storil Mojzes pred očmi vsega Izraela.

Psalm 66

Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Ps 66,1-3.5.8.16-17

Pojte Bogu vse dežele,
pojte slavo njegovemu imenu,
nad vse ga vedno hvalite!
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela!
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Pridite in poglejte Božja dela:
Čudovite reči je storil za človeške otroke.
Slavite, narodi, našega Boga,
oznanjajte njegovo hvalo.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Poslušajte vsi, ki se bojite Boga,
in bom povedal, kaj je storil moji duši!
Klical sem k njemu s svojimi usti
in ga hvalil s svojim jezikom.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Brata je treba klicati k spreobrnitvi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018