Božja beseda za sredo, 16. julija 2014

Sreda 15. tedna med letom (leto II)

»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem« (Mt 11,25).

Berilo

Tudi domišljava ljudstva so samo Božje orodje

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 10,5-7.13-16)

Tako govori Gospod: »Gorje Asircu, šibi moje jeze, palici mojega srda v moji roki! Zoper brezbožen narod ga pošljem, zoper ljudstvo, na katerega se jezim; mu ukažem, da ga opleni, izropa in potepta ko blato na cesti.«

On pa ne méni tako, njegovo srce ne misli tako, ampak namerava uničiti, iztrebiti ne malo narodov. Govoril je: »Z močjo svoje roke sem to izvršil in s svojo modrostjo, ker sem razumen. Premaknil sem meje ljudstvom, oplenil njih zaklade in kakor mogočni prekucnil prestolujoče. Kakor gnezdo je zagrabila moja roka bogastvo ljudstev. Kakor se poberejo zapuščena jajca, tako sem vzel vso zemljo, ne da bi kdo ganil s perutmi, odprl kljun ali začivkal.«

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Zato bo Vsemogočni Gospod nad vojskami poslal sušico med njegove močne, pod njegovo vojno močjo bo zagorel požar kakor ogenj.

Psalm 94

Odpev: »Gospod ne zavrže svojega ljudstva.«

Ps 94,5-6.7-8.9-10.14-15

Gospod, tvoje ljudstvo teptajo,
tvojo dediščino stiskajo;
vdovo in tujca morijo,
pobijajo sirote.
Odpev: »Gospod ne zavrže svojega ljudstva.«
Govorijo: »Gospod ne vidi,
Jakobov Bog ne opazi.«
Spoznajte, neumneži med ljudstvom,
in vi nespametni, kdaj boste razumeli?
Odpev: »Gospod ne zavrže svojega ljudstva.«
On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal?
ki je napravil oko, naj bi ne videl?
ki vzgaja narode, naj bi ne kaznoval?
Gospod vé, da so človekove misli prazne.
Odpev: »Gospod ne zavrže svojega ljudstva.«
Gospod ne zavrže svojega ljudstva
in ne zapusti svoje dediščine;
sodba se povrne k pravičnosti,
za njo pojdejo vsi, ki so pravega srca.
Odpev: »Gospod ne zavrže svojega ljudstva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Nebeški Oče daje, da evangelij razumejo mali

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-27)

Tisti čas je Jezus spregovoril: »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče; zakaj tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče, in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, in nihče ne pozna Očeta kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Karmelska mati bozja

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ahaz in Ezekija imata različen odnos do Asircev, nobeden pa ne posluša preroka, ki jih vabi, da bi iskala rešitve v veri v Gospoda in ne zgolj v politiki. Asirija bo doživela polom, vendar je v tem primeru sredstvo, ki služi Bogu za opominjanje ljudstva. Življenjske dogodke bom sprejemal kot Božja sporočila. Gospod, tvoja previdnost me preseneča, po krivih potih vodiš do tvojega cilja.

Evangelij

Kljub zavrnitvi v nekaterih mestih vidi Jezus pomen svojega dela. Očetu, s katerim ima globok odnos, se zahvaljuje, da je svoje skrivnostno delovanje prikril velikim in približal malim. Za sprejetje Jezusa in njegovega odrešenja moram postati majhen in preprost ter odvreči vsako samozadostnost. Gospod, hvala, ker je vse tvoj dar. Naj ti zaupam in poslušam tvojo besedo.

Primož Krečič