HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 16. aprila 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Bernarda Lurška


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja) - Andrej Pirš - Voglje
(12.4.2015 ob 10h, dolžina: 13:52)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(12.4.2015 ob 10h, dolžina: 9:34)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Edo Škulj - Škocjan pri Turjaku
(15.4.2012 ob 10h, dolžina: 6:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Janez Juhant - Sora pri Medvodah
(19.4.2009 ob 10h, dolžina: 17:03)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Petek 2. velikonočnega tedna

»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.« (Jn 6,9a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V velikem zboru imajo različno mnenje o tem, kaj naj storijo z Jezusovimi učenci. Tedaj nastopi farizej Gamaliel in pravi, da če je to človeško delo, bo propadlo, če pa je Božje, se bo pokazalo, da so se borili proti Bogu. Z apostoli se bom veselil, da morem kaj trpeti za Jezusa in Cerkev. Gospod, ti si izvir novega življenja. Pomagaj Cerkvi, da bo rasla v moči evangelija in ga uresničevala v tem v času.

Evangelij

Jezus pomnoži kruh v puščavi. Množica je navdušena in ga hoče imeti za voditelja, on pa se umakne, da ga ne bi napačno razumeli. Trudil se bom sprejemati Jezusa v tem, kdor je zame, in ne po tem, kar bi si sebično želel od njega. Gospod, nauči me iskrene ljubezni, da ne bom iskal časti in bom služil ljudem s tvojo ljubeznijo. Naj se ne navežem na kak dar ali uspeh.

Primož Krečič

Berilo

Apostoli so veselo trpeli

Berilo iz apostolskih del (Apd 5,34-42)

Tiste dni je v zboru vstal neki farizej Gamaliel, učitelj postave, ki ga je spoštovalo vse ljudstvo. Ukazal je, naj apostole za nekaj časa odstranijo; nato jim je govoril: »Izraelci, dobro premislite, kaj hočete storiti s temi ljudmi. Kajti pred dnevi je vstal Teuda, ki je trdil, da je nekaj, in pridružilo se mu je kakih štiristo mož; toda bil je ubit in vsi, ki so ga poslušali, so se razkropili in so bili uničeni.

Za njim je ob času popisovanja vstal Juda iz Galileje in je potegnil ljudstvo za seboj; tudi njega je bilo konec in vsi, kateri so ga poslušali, so se razpršili.

Zato vam zdaj pravim: Ne dotikajte se teh ljudi in pustite jih; če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo; če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti, da bi se kdaj ne izkazalo, da se borite proti Bogu.« In dali so se pregovoriti. Poklicali so torej apostole, jih pretepli in jim zabičali, naj ne govorijo v Jezusovem imenu, nato so jih izpustili. Ti pa so izpred velikega zbora odhajali veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje za Jezusovo ime. In niso nehali v templju in po hišah vsak dan učiti in oznanjati Jezusa Kristusa.

Psalm 27

Odpev: »Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši.«

Ps 27,1.4.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se bal?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi trepetal?
Odpev: »Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši.«
Eno prosim, Gospod, eno želim,
da bi prebival vse življenje v tvoji hiši,
da bi užival tvojo milino
in gledal tvoj tempelj.
Odpev: »Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši.«
Verujem, da bom užival Gospodove dobrote
v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda!
Odpev: »Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Zvesta priča si, Jezus Kristus, prvorojeni izmed umrlih; ljubiš nas, s svojo krvjo si nas opral naših grehov. Aleluja.

Kristus nam daje kruha v obilju

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,1-15)

Tisti čas je odšel Jezus na ono stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Šla je pa za njim velika množica, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. Jezus je šel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Bila je pa blizu velika noč, judovski praznik.

Ko tedaj Jezus povzdigne oči in vidi, da prihaja k njemu velika množica, reče Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bi ti jedli?« To je pa rekel, ker ga je skušal, saj je sam vedel, kaj bo storil. Filip mu odgovori: »Za dvesto denarjev kruha bi jim ne bilo zadosti, da bi vsak le kaj malega dobil.« Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu reče: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus pravi: »Velite ljudem sesti.« Bilo pa je mnogo trave na onem kraju. Posedli so torej možje, kakih pet tisoč po številu.

Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče; prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko so se pa nasitili, je rekel svojim učencem: »Poberite kosce, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so torej in napolnili dvanajst košar s kosci, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali njim, ki so jedli. Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili: »Ta je zares prerok, ki mora priti na svet.« Ker je tedaj Jezus spoznal, da hočejo priti in ga po sili vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.
Sv. Bernardka Lurška (16. april)

Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Berilo

Ponižni in skromni bodo rešeni

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 2,3; 3,12-13)


Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki vršite njegovo pravico!
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze.
12 Namesto tega pustim v tvoji sredi
ponižno in skromno ljudstvo:
13 ti, ostanek Izraelov, bodo iskali zavetje
v Gospodovem imenu;
ne bodo krivice delali,
ne bodo lažnivo govorili,
v njih ustih ne bo zvijačnega jezika.
Zares, pasli in počivali bodo,
ne da bi jih kdo vznemirjal.

ali

Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, In od prestola je prišel glas, ki je rekel: »Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki in kateri se ga bojite, mali in veliki!« In slišal sem kakor glas velike množice in kakor šumenje mnogih vodá in kakor bobnenje močnih gromov: »Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročnica se je pripravila in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« Tančica so namreč pravična dela svetnikov. In reče mi: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svatbeno gostijo!« Dalje mi reče: »To so resnične besede božje.«

Psalm 148

Odpev: »Aleluja.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga vsi njegovi angeli,
hvalite ga vse njegove nebesne vojske.
Odpev
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci!
Odpev
Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo!
Odpev
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu.
Odpev

Evangelij

Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Veselite se vašega plačila v nebesih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021