HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 16. aprila 2018

Svetnik za vsak dan
Bernarda Lurška


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. velikonočna nedelja) - Damjan Štih - Kočevje
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 9:44)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 11:27)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 9:44)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 13:24)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Vinko Paljk - Solkan pri Gorici
(22.4.2012 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)


Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Ponedeljek 3. velikonočnega tedna

»Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne in iskali Jezusa« (Jn 6,24)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Štefan govori o Kristusu poln Svetega Duha. Po njem se godijo čudeži in se ljudje spreobračajo. Zato naleti na nevoščljivost in nasprotovanje voditeljev. Vzel bom Božjo besedo zares in navdušeno govoril o Jezusu, ne glede na nasprotovanje. Gospod, okrepi mi vero, da bom z večjim ognjem pričeval o tebi in tvoji ljubezni.


Evangelij

Ljudje iščejo Jezusa, ker jih je nasitil. Graja jih in spregovori o hrani svoje ljubezni, ki je trajna in nosi življenjski smisel. Vabi jih, naj sprejmejo dar, ki ga po njem podarja Oče. Trudil se bom sprejemati kruh Jezusove ljubezni, ki mi prinaša trdnost. Gospod, okrepi mi vero v tvojo ljubečo navzočnost, ki me nikoli ne zapusti.

Primož Krečič

Berilo

Sveti Duh govori iz Štefana

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,8-15)

Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Vstali pa so nekateri iz shodnice Libertincev, Cirenejcev in Aleksandrijcev, in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije, in so se prerekali s Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril.

Tedaj so naščuvali može, da so govorili: »Slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga.« Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke; ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred véliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili: »Ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril: ›Ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes.‹« Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj in videli njegovo obličje kakor obličje angela.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Ps 119,23-24.26-27.29-30

Čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene,
tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone.
Tvoje odredbe so moje veselje,
moji svetovavci so tvoji zakoni.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Svoja pota sem ti razložil in si me uslišal,
pouči me o svojih zakonih!
Pouči me o poti svojih zapovedi,
premišljeval bom tvoja čudovita dela!
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podari!
Izbral sem pot resnice,
odločil sem se za tvoje odloke.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Zvesta priča si, Jezus Kristus, prvorojeni izmed umrlih; ljubiš nas, s svojo krvjo si nas opral naših grehov. Aleluja.

Delajmo za večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,22-29)

Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedela, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnáum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: »Učenik, kdaj si semkaj prišel?«

Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«




Sv. Bernardka Lurška (16. april)

Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Berilo

Ponižni in skromni bodo rešeni

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 2,3; 3,12-13)


Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki vršite njegovo pravico!
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze.
12 Namesto tega pustim v tvoji sredi
ponižno in skromno ljudstvo:
13 ti, ostanek Izraelov, bodo iskali zavetje
v Gospodovem imenu;
ne bodo krivice delali,
ne bodo lažnivo govorili,
v njih ustih ne bo zvijačnega jezika.
Zares, pasli in počivali bodo,
ne da bi jih kdo vznemirjal.

ali

Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, In od prestola je prišel glas, ki je rekel: »Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki in kateri se ga bojite, mali in veliki!« In slišal sem kakor glas velike množice in kakor šumenje mnogih vodá in kakor bobnenje močnih gromov: »Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročnica se je pripravila in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« Tančica so namreč pravična dela svetnikov. In reče mi: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svatbeno gostijo!« Dalje mi reče: »To so resnične besede božje.«

Psalm 148

Odpev: »Aleluja.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga vsi njegovi angeli,
hvalite ga vse njegove nebesne vojske.
Odpev
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci!
Odpev
Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo!
Odpev
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu.
Odpev

Evangelij

Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Veselite se vašega plačila v nebesih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«




Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021