HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 16. aprila 2017

Velika noč

Velika noč

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)

Velika noč
(27.3.2016 ob 19h, dolžina: 12:05)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Velika noč
(27.3.2016 ob 11h, dolžina: 10:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Velika noč - Nadškof Alojz Uran
(27.3.2016 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(27.3.2016 ob 9h, dolžina: 12:58)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč - škof Metod Pirih - Koper
(5.4.2015 ob 10h, dolžina: 7:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 10h, dolžina: 8:42)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 9h, dolžina: 8:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 9h, dolžina: 10:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 19h, dolžina: 11:05)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Velika noč - Škof Jurij Bizjak - stolnica Koper
(20.4.2014 ob 10h, dolžina: 6:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 11:20)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 6:02)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 5:18)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč - Robert Hladnik - Mirna
(31.3.2013 ob 10h, dolžina: 5:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč - Vinko Čonč - Šentjur pri Celju
(4.4.2010 ob 10h, dolžina: 5:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(12.4.2009 ob 10h, dolžina: 7:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

»In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur – V tvojem vstajenju, Kristus, se veselijo nebesa in zemlja«. ...

Dragi bratje in sestre iz Rima in vsega sveta!
Velikonočno jutro nam je znova prineslo staro in vedno novo sporočilo:»Kristus je vstal!« Odmev tega dogodka, ki se je sprožil v Jeruzalemu pred dvajsetimi stoletji, še vedno odmeva v Cerkvi, ki nosi v srcu živo in drhtečo vero Marije, Jezusove matere, vero Magdalene in drugih žena, ki so prve videle prazen grob, vero Petra in ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor iz Nise pravi, da »smo prišli do zveličanja po Krisusovem učlovečenju v katerem je premagal greh in smrt in po njegovem križanju, smrti ter vstajenju. Pri vsem tem smo soudeleženi po veri v Kristusa«. Teodoret Cirski ter Sever iz Antiohije dodajata, da »ta vera izhaja iz raznih potrditev samega Kristusa apostolom« in »o kateri pričujejo vsi preroki«, pa dodaja Didim Slepi. ...

Sv. Janez Krizostom in Severin pravita: »Pavlov namen je opisati novo življenje tistih, ki so bili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Ko je vstal od mrtvih, smo z Njim jedli in pili

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,34.37-43)

34 Peter je odprl usta in spregovoril: »Zdaj v resnici umevam, da Bog ne gleda na osebo, 37 Vi veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanjal: 38 kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim. 39 In mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu on, ki so ga celó na les razpeli in umorili. 40 Bog ga je pa tretji dan obudil in je dal, da so ga videli – 41 ne vsi ljudje, ampak od Boga prej odbrane priče, mi, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je od mrtvih vstal; 42 in nam je naročil, naj ljudstvu oznanimo in spričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. 43 O njem spričujejo vsi preroki, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj véruje.«

Psalm 118

Odpev: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«

Ps 118,1-2.16-17.22-23

Aleluja.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober;
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje!
Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegovo usmiljenje!«
16 desnica Gospodova me je dvignila,
desnica Gospodova je mogočno delovala.
17 Ne bom umrl, ampak živel,
oznanjal bom Gospodova dela.
22 Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
23 To je delo Gospodovo;
in je čudovito v naših očeh.

2. berilo

Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8)

Če ste torej vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na božji desnici. Kar je zgoraj, po tem hrepenite, ne po tem, kar je na zemlji. Zakaj umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se prikaže Kristus, naše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v slavi.

ali

Ni dobra vaša hvala. Ne veste, da malo kvasu vse testo okisa. Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste opresni; zakaj tudi naše velikonočno jagnje, Krustus, je bilo darovano. Zatorej obhajajmo praznik ne s starim kvasom, tudi ne s kvasom hudobije in malopridnosti, marveč z opresniki čistosti in resnice.

Evangelij

Prim. 1 Kor 5,7b-8a

Aleluja

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja.

Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9)

Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla h grobu in videla, da je kamen od groba odvaljen. Tekla je torej in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil, in jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta se torej odpravila in šla h grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel Petra in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl na tleh povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017