Božja beseda za torek, 16. decembra 2014

Torek tretjega adventnega tedna

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli« (Mt 21, 32)

Berilo

Odrešenje se naznanja vsem ubogim

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 3,1-2.9-13)

To govori Gospod: Gorje, uporno, nečisto, nasilno mesto! Ne posluša Gospodovega opomina, ne sprejme nobenega nauka. V Gospoda nima zaupanja, svojemu Bogu se ne približa. Tedaj bom dal ljudstvu spet čiste ustnice, da bodo vsi klicali moje ime in mi služili v skupni vnemi. Z onstran bregov etiopskih rek mi prinesejo moji častilci darila.

Tisti dan se ti ne bo več treba sramovati dejanj, s katerimi si me žalil; takrat bom odpravil iz tvoje sredine vse tvoje predrzne bahače in se ne boš več povzdigoval na moji sveti gori. V tvoji sredi pustim namesto tega ponižno in skromno ljudstvo: ti, Izraelov ostanek, bodo iskali zavetje v Gospodovem imenu; ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili, v njih ustih ne bo zvijačnega jezika. Zares pasli in počivali bodo, ne da bi jih kdo vznemirjal.

Psalm 34

Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Ps 34,2-3.6-8.17-19.23

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša:
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,
da zbriše z zemlje njihov spomin.
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,
in v duhu skrušenim pomaga.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Glej, Gospod prihaja rešit svoje ljudstvo, blagor njim, ki so pripravljeni. Aleluja.

Grešniki so verjeli Janezu Krstniku

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)

Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: ›Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Pojdem, gospod‹, pa ni šel. Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ›Nočem‹, pozneje pa se je skesal in šel. Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo?« Pravijo: »Zadnji.«

Jezus jim reče: »Resnično, povem vam, da pojdejo cestninarji in nečistnice v Božje kraljestvo prej ko vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli; vi ste pa to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Adelajda

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Južnemu kraljestvu grozi nevarnost, voditelji iščejo svoje koristi, ne zanima jih vera in življenje ljudi. Prerok napove kazen, pa tudi rešitev. Bog bo očistil ljudstvo, da bo ponižno in mu bo zaupalo. V svoji nemoči se bom zanesel na Boga in mu ostal zvest. Gospod, hvala, ker ohranjaš zvesti ostanek. Hvala, ker me tudi po padcih in nemoči učiš zaupanja in spolnjevanja Božje volje.

Evangelij

Jezus primerja cestninarje in pocestnice sinu, ki je zavrnil očetovo naročilo, kasneje pa se je spreobrnil. Drugi sin je povabilo sprejel, pa ni šel. Ta predstavlja judovske voditelje. Ne bom se zanašal le na lepe namene, ampak se trudil uresničiti voljo Očeta. Gospod, čeprav se mi kdaj ne ljubi, mi pomagaj, da bom vedno rekel "da" in živel zaupljiv sinovski odnos z Očetom.

Primož Krečič