HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 15. julija 2017

Svetnik za vsak dan
Bonaventura


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (14. nedelja med letom) - Janez Kržišnik - Vrhpolje pri Vipavi
(6.7.2014 ob 10h, dolžina: 13:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

14. nedelja med letom
(6.7.2014 ob 10h, dolžina: 12:45)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

14. nedelja med letom
(6.7.2014 ob 9h, dolžina: 8:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

14. nedelja med letom
(6.7.2014 ob 8h, dolžina: 7:37)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

14. nedelja med letom - Janez Kobal - Izola
(3.7.2011 ob 10h, dolžina: 6:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Bonaventura, obvezni god

Sobota 14. tedna med letom (leto I)

»Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.« (Mt 10,30-31)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po Jakobovi smrti je bilo brate strah, da bodo deležni Jožefovega maščevanja. Zato so šli k njemu. On pa jih je potolažil in opogumil. Težke razmere so ga naredile zrelega in razumevajočega, da je tudi prek hudobije in nasprotovanja videl delo Božje modrosti, ki rešuje. Gospod, hvala za Jožefa in vse njemu podobne, v katerih odseva podoba tvoje daritve na križu.

Evangelij

Jezus opozarja učence, da so v Božjih rokah in da se ne smejo bati preganjanja ter nasprotovanja. Nihče jim ne more vzeti Božje zmage in večnosti, ki je v njih. Trudil se bom ohraniti pogum in pokončnost vere tudi v okolju, ki je nasprotno ali indiferentno. Gospod, pokaži mi, da sem vedno v tvojih rokah. Naj se ne izmaknem, ko bi moral pričevati o tebi in tvoji ljubezni.

Primož Krečič

Berilo

Jožef opozarja brate na Božje obljube

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 49,29-33;50,15-25)

Tiste dni je Jakob naročil svojim sinovom: »Pridružujem se svojemu ljudstvu; pokopljite me pri mojih očetih, v votlini, ki je na polju Hetejca Efrona; v votlini, ki je na polju Makpeli, nasproti Mambri, v kanaanski deželi, na zemljišču, ki ga je Abraham kupil od Hetejca Efrona za grobišče! Tam so pokopali Abrahama in njegovo ženo Saro, tam so pokopali Izaka in njegovo ženo Rebeko in tam sem pokopal Lijo.« To je polje z votlino, ki je bilo pridobljeno od Hetejcev. Ko je Jakob nehal dajati naročila svojim sinovom, je dejal svoje noge nazaj na posteljo, potem je umrl in bil pridružen svojemu ljudstvu. Tedaj so se Jožefovi bratje bali zaradi očetove smrti in so govorili: »Kaj, če bi nas Jožef sovražil in nam res povrnil vse hudo, kar smo mu storili!« In dali so Jožefu sporočiti: »Tvoj oče je pred smrtjo tole naročil: Tako recite Jožefu: ›Odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov in njihov greh, da so ti hudo storili!‹ Zdaj odpusti, prosimo, hudodelstvo častilcev Boga tvojega očeta!« Jožef se je zjokal, ko so mu to sporočili. Tedaj so šli njegovi bratje sami tja, se vrgli pred njegovo obličje in rekli: »Glej, tvoji sužnji smo!« Jožef pa jim je rekel: »Ne bojte se! Ali sem mar jaz na Božjem mestu? Vi ste sicer namerjali hudo zoper mene, Bog pa je to obrnil na dobro, da izvrši to, kar se danes vidi: da ohrani pri življenju mnogo ljudi. Zdaj torej se nikar ne bojte! Jaz bom skrbel za vas in vaše otroke!« Tako jih je tolažil in spodbujal k pogumu. Jožef je prebival v Egiptu, on in družina njegovega očeta. Živel pa je Jožef sto deset let.

Videl je Efraimove sinove do tretjega roda; tudi sinovi Manasejevega sina Mahirja so se rodili Jožefu na kolena. Potem je rekel Jožef svojim bratom: »Jaz bom umrl. Bog pa vas bo gotovo obiskal in vas popeljal iz te dežele v deželo, ki jo je s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu.« In Jožef je zaprisegel Izraelove sinove z besedami: »Gotovo vas bo Bog obiskal; odnesite takrat moje kosti od tod!«

Psalm 105

Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«

Ps 105,1-2.3-4.6-7

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjujte med narodi njegova čudovita dela!
Poj te mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih!
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Telesnih sovražnikov se ni treba bati

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,24-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Beelzebula, koliko bolj bodo njegove domače! Ne bojte se ljudi. Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, in tajnega, kar bi se ne zvedelo. Kar vam pravim v temi, povejte o belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.
Sv. Bonaventura (15. julij)

Sv. Bonaventura (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

15. julija goduje sveti Bonaventura, frančiškan, cerkveni učitelj in naslednik sv. Frančiška Asiškega pri vodstvu reda manjših bratov. Bil je prvi, ki je napisal uradno biografijo o sv. Frančišku. Na koncu svojega življenja je bil škof v škofiji Albano, pod katero spada tudi Castel Gandolfo. ...

Bonaventura v nekem pismu zapisal, da je razlog, ki ga je pritegnil k Frančišku, njegovo življenje, ki je podobno življenju kristjanov na začetku Cerkve. Te svetnikove besede so povezane z evangelijem 15. nedelje med letom, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Modrost je posvečena v Božje znanje

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 8,2-7.16-18)


To sem vzljubil in skrbno iskal od svoje mladosti,
jo skušal kot nevesto pripeljati na dom
in sem vzljubil njeno lepoto.
Njeno plemenitost slavi to, da živi z Bogom,
in Gospod vesoljstva jo je vzljubil.
Kajti posvečena je v božje znanje
in izbira njegova dela.
Če je bogastvo zaželeno imetje v življenju,
kaj je bogatejše ko modrost, ki vse izrvšuje?
Če pa razumnost vse izvršuje,
kdo je na svetu večja umetnica kot ona?
In če kdo ljubi pravičnost,
njeni sadovi so kreposti;
zakaj ona uči zmernost in razumnost,
pravičnost in srčnost,
mimo tega ni nič koristnejšega ljudem v življenju.
16 Ko pridem domov, se bom ob njej odpočil;
zakaj občevanje z njo ne povzroča grenkosti
in sožitje z njo ne bridkosti,
marveč veselje in radost.
17 Ko sem to sam pri sebi premislil
in v svojem srcu preudaril,
da je nesmrtnost v sorodstvu z modrostjo
18 in v njenem prijateljstvu plemenito razvedrilo
in v delih njenih rok neizčrpen zaklad
in v vednem občevanju z njo razumnost
in slava v udeležbi pri razgovorih z njo:
sem hodil okrog in iskal, kako bi si jo pridobil.

Psalm 15

Odpev: »Moje srce se veseli v Gospodu.«

Ps 15,5-8.11

kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-19)

13 Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s čim se bo solila? Za nič drugega ni več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. 17 Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. 18 Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. 19 Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo ljudi tako učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo v nebeškem kraljestvu velik.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020