Božja beseda za torek, 15. julija 2014


Sv. Bonaventura, obvezni god

Torek 15. tedna med letom (leto II)

»Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del, ker se niso spreobrnila« (Mt 11,20)

Berilo

Samo vera zagotavlja obstanek

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,1-9)

V dnevih Judovega kralja Ahaza sta šla aramski kralj Rasin in Izraelov kralj Fakee zoper Jeruzalem, da bi ga obkolila; a ga nista mogla zavzeti. Sporočili so Davidovi hiši: »Aramci taborijo v Efraimu.« Tedaj je strepetalo srce kralja in njegovega ljudstva, kakor trepeče drevje v gozdu pred vetrom.

In Gospod je rekel Izaiju: »Pojdi naproti Ahazu, ti in tvoj sin, ki mu je ime ›Ostanek se povrne‹, na konec vodovoda gornjega ribnika, na cesto ob Valjavčevem polju ter mu reci: Glej, da ostaneš miren! Nikar se ne boj! Tvoje srce naj se ne straši teh dveh tlečih ogorkov, kljub razvneti jezi aramskega in izraelskega kralja! Ker so Aramci, Efraimci in Izraelci naredili hudoben naklep zoper tebe: ›Pojdimo nad Juda, ga prestrašimo in si ga osvojimo in postavimo v njem Tabeelovega sina za kralja,‹ zato govori vsemogočni Gospod: ›To ne bo uspelo in se ne bo zgodilo. Kajti Aramu je glava Damask, Damasku pa glava Rasin; Efraimu je glava Samarija, Samariji pa glava Izraelov kralj. Toda še petinšestdeset let in Efraim bo opustošen, da ne bo več narod. Če ne verjamete, ne boste obstali.‹«

Psalm 48

Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Ps 48,2-8

Velik je Gospod in vse hvale vreden,
v mestu našega Boga.
Njegova sveta gora, prekrasna višina,
je veselje vse zemlje.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Vzvišena Sionska gora
je mesto velikega kralja.
V njegovih močnih utrdbah
nam je Bog varna obramba.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Glej, kralji so se zbrali,
prodirali skupaj.
Brž ko so mesto zagledali,
so ostrmeli, se zmedli, zbežali.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«
Trepet jih je tam obšel,
bolečina kakor porodnico,
kakor če vzhodni veter
razbije ladje iz Tarsa.
Odpev: »Bog utrjuje svoje mesto na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Vsi bomo dajali Bogu odgovor za svojo nespokorjenost

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,20-24)

Mestom, v katerih se je zgodilo največ čudežev, je tedaj Jezus začel očitati, da se niso spokorila: »Gorjé ti, Korozíin, gorjé ti, Betsajda! Zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Toda povem vama: Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže ko vama.

In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil? Do pekla se boš pogreznil! Zakaj ko bi se bili v Sodomi zgodili čudeži, ki so se zgodili v tebi, bi bila ostala do današnjega dne. Toda povem ti: Sodomski zemlji bo na sodni dan laže ko tebi.«
Sv. Bonaventura (leto II), obvezni god

Berilo

Modrost je posvečena v Božje znanje

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 8,2-7.16-18)


To sem vzljubil in skrbno iskal od svoje mladosti,
jo skušal kot nevesto pripeljati na dom
in sem vzljubil njeno lepoto.
Njeno plemenitost slavi to, da živi z Bogom,
in Gospod vesoljstva jo je vzljubil.
Kajti posvečena je v božje znanje
in izbira njegova dela.
Če je bogastvo zaželeno imetje v življenju,
kaj je bogatejše ko modrost, ki vse izrvšuje?
Če pa razumnost vse izvršuje,
kdo je na svetu večja umetnica kot ona?
In če kdo ljubi pravičnost,
njeni sadovi so kreposti;
zakaj ona uči zmernost in razumnost,
pravičnost in srčnost,
mimo tega ni nič koristnejšega ljudem v življenju.
16 Ko pridem domov, se bom ob njej odpočil;
zakaj občevanje z njo ne povzroča grenkosti
in sožitje z njo ne bridkosti,
marveč veselje in radost.
17 Ko sem to sam pri sebi premislil
in v svojem srcu preudaril,
da je nesmrtnost v sorodstvu z modrostjo
18 in v njenem prijateljstvu plemenito razvedrilo
in v delih njenih rok neizčrpen zaklad
in v vednem občevanju z njo razumnost
in slava v udeležbi pri razgovorih z njo:
sem hodil okrog in iskal, kako bi si jo pridobil.

Psalm 15

Odpev: »Moje srce se veseli v Gospodu.«

Ps 15,5-8.11

kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-19)

13 Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s čim se bo solila? Za nič drugega ni več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. 17 Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. 18 Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. 19 Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo ljudi tako učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo v nebeškem kraljestvu velik.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Bonaventura

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Ahaz je v stiski, ker sovražne vojske oblegajo Jeruzalem. Prerok mu napove Božjo podporo, če bo ostal miren in vanj zaupal, saj je on prvi gospodar nad kraljestvom. Ne glede na mnenje drugih bom z Božjim pogledom presojal svoje odločitve in pot naroda. Gospod, hvala, ker me vedno kličeš k zaupanju in mi kažeš, da brez tebe ne bomo obstali.

Evangelij

Jezus svari mesta, v katerih je naredil veliko čudežev, da se niso spreobrnila. Tako je njihova krivda večja od drugih poganskih mest. Bili so očitno povabljeni k odločitvi, za Jezusa ali proti njemu. Kako sprejemam Jezusovo besedo in njegove čudeže za svoje življenje? Gospod, hvala, ker si odrešenik. Pomagaj mi zares sprejeti tvoje povabilo k spreobrnjenju, da bom v vsem tvoj učenec.

Primož Krečič

Sv. Bonaventura (15. julij)

Misli Benedikta XVI.

15. julija goduje sveti Bonaventura, frančiškan, cerkveni učitelj in naslednik sv. Frančiška Asiškega pri vodstvu reda manjših bratov. Bil je prvi, ki je napisal uradno biografijo o sv. Frančišku. Na koncu svojega življenja je bil škof v škofiji Albano, pod katero spada tudi Castel Gandolfo. ...

Bonaventura v nekem pismu zapisal, da je razlog, ki ga je pritegnil k Frančišku, njegovo življenje, ki je podobno življenju kristjanov na začetku Cerkve. Te svetnikove besede so povezane z evangelijem 15. nedelje med letom, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.