Božja beseda za soboto, 15. oktobra 2022


Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika), obvezni god

Sobota 28. tedna med letom (leto II)

»Kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.« (Lk 12,12)

Berilo

Kristus je glava telesa, Cerkve

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,15-23)

Bratje, odkar sem slišal o vaši veri v Gospodu Jezusu in o ljubezni do vseh svetih, se zato tudi jaz neprenehoma zahvaljujem za vas in se vas spominjam v svojih molitvah: Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, naj vam dá duha modrosti in razodetja, da bi ga spoznali, in vašemu srcu razsvetljene oči, da bi vedeli kakšno je upanje, v katero vas je poklical, kakšno bogastvo njegove veličastne dediščine pri svetih in kako neizmerna velikost njegove moči do nas vernikov.

Kakšno je delo njegove silne moči, ki ga je storil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospodstvo in vsako ime, ki se imenuje ne le na tem svetu, ampak tudi v prihodnjem. Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vse v vsem napolnjuje.

Psalm 8

Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«

Ps 8,2-3.4-5.6-7

Kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji,
povzdignil si svoje veličastvo nad nebesa!
Iz ust otrok in dojencev ti gre hvala
navkljub tvojim nasprotnikom.
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«
Kadar gledam tvoje nebo,
mesec in zvezde, ki si jih naredil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse si podvrgel njegovim nogam.
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Božji Duh navdihuje vernike v preganjanju

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,8-12)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli; kdor me pa zataji pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, kdor poreče besedo zoper Sina človekovega, se bo odpustilo; kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. Kadar vas bodo pa vlačili v shodnice, pred urade in pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi rekli. Sveti Duh vas bo namreč poučil v tisti uri, kaj je treba reči.«
Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (leto II), obvezni god

Berilo

Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,22-27)

Bratje in sestre, vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo stvarstvo: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinóvljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje pa, ki ga gledamo, ni več upanje – kdo bo namreč upal v to, kar že vidi? Če pa upamo v to, česar ne vidimo, to pričakujemo s potrpežljivostjo. Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje sŕca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.

Psalm 14

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 14,2-5

Gospod gleda z nebes na človeške otroke,
da bi videl, ali je kdo razumen in išče Boga.
Vsi skupaj so zablodili, so se pokvarili,
ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.
Ali se ne bodo spametovali vsi hudodelci,
ki žro moje ljudstvo, kakor bi jedli kruh?
Kjer Gospoda ne kličejo,
tam se bodo od strahu tresli,
zakaj Bog je z rodom pravičnih.

Evangelij

Prim. Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo z ljubeznijo ohranijo. Aleluja.

Marta sprejme Jezusa, Marija si izvoli najboljši del

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Terezija Jezusova Avilska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Vstajenje ni vrnitev v življenje pred smrtjo. Vstali Kristus živi polno življenje v Bogu. Apostol prosi za Duha modrosti, da bi Efežani okrepili zaupanje v poveličanega Kristusa. Priznal bom Kristusa za Gospoda in se zavedal, da on vodi svet in Cerkev, pa čeprav je obtežena z mnogimi bremeni. Gospod, hvala za tvojo skrb. Obnovi moje zaupanje v poslanstvo Cerkve v svetu.

Evangelij

Jezus vidi prihodnje trpljenje učencev, zato jih spodbuja k iskrenemu zaupanju in pričevanju. Obljublja jim podporo Svetega Duha, ki pa ne bo učinkovita, če se bodo zaprli pred njegovim delovanjem. Kljub slabostim se bom trudil oznanjati Kristusa pred svetom, ki mu je nasproten. Gospod, daj mi moči Duha, da bom premagal strah in z življenjem pričal zate.

Primož Krečič

Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (15. oktober)