HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 15. oktobra 2019

Svetnik za vsak dan
Terezija Jezusova Avilska


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (28. nedelja med letom)
(9.10.2016 ob 11h, dolžina: 15:20)

br. Miha Sekolovnik, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Maksimilijan File - Stična
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 12:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 10:07)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 8h, dolžina: 12:28)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Tomaž Nagode - Smlednik
(13.10.2013 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Silvin Krajnc - Brezje
(10.10.2010 ob 10h, dolžina: 10:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika), obvezni god

Torek 28. tedna med letom (leto I)

»Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto.« (Lk 11,41)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V primerjavi z drugimi verovanji se Pavel ne sramuje moči evangelija. Vera v Boga prinaša odrešenje in vodi k polnemu uresničenju ljudi na vseh ravneh. Ob različnih modrostih se bom še bolj oklenil vere v Jezusa Kristusa in njene moči za življenje. Hvala za dar vere, da si moj Gospod. Naj ti še bolj zaupam, da si vedno ob meni in me spremljaš na vseh poteh življenja.

Evangelij

Jezus gre na kosilo k farizeju, vendar si pri tem ne umije rok. Gledam temo in predsodke v srcih farizejev, ki hočejo umazati Jezusa. Znotraj tega je Jezus svoboden in usmerjen na bistveno. Trudil se bom ohraniti čistost srca in izpolniti Božjo voljo. Gospod, pomagaj mi priti do svobode, da bom v vseh okoliščinah odprt zate in za bližnje, še posebej, če so v težavah.

Primož Krečič

Berilo

Boga sicer spoznamo, a ga pogosto ne častimo z življenjem

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 1,16-25)

Bratje, ne sramujem se evangelija, Božja moč je namreč, v rešenje vsakemu, ki veruje, najprej Judu, potem Grku. Kajti Božja pravičnost se v njem razodeva iz vere v vero, kakor je pisano: »Pravični bo živel iz vere.«

Božja jeza z neba se namreč razodeva nad vsako brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki resnico ovirajo s krivico; kajti kar se o Bogu more spoznati, jim je očitno, Bog jim je namreč razodel. To, kar je v njem nevidno, se namreč od stvarjenja sveta po delih spoznano vidi, njegova večna moč in božanstvo, tako da so neopravičljivi; čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali ga zahvalili, ampak so postali v svojih mislih prazni in je otemnelo njih nespametno srce. Imenovali so se modre, pa so se poneúmili in so zamenjali veličastvo ne- minljivega Boga s podobo, slično minljivemu človeku in pticam in četveronožcem in plazilcem.

Zato jih je Bog v željah njih src prepustil nečistosti, da so sami skrunili svoja telesa, oni, ki so zamenjali Božjo resnico z lažjo in so častili ter molili raje stvari ko Stvarnika, ki je slavljen na veke. Amen.

Psalm 19

Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Ps 19,2-3.4-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati:
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Dobrota nas očiščuje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,37-41)

Ko je Jezus govoril, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je in sédel k mizi. Ko je farizej to videl, se je začudil, da se pred kosilom ni umil. Gospod mu je pa rekel: »Sedaj vi, farizeji, čistite čašo in skledo od zunaj, kar pa je znotraj v vas, je polno ropa in hudobije. Nespametni! Ali ni oni, ki je naredil to, kar je zunaj, naredil tudi tega, kar je znotraj? Ampak, dajte to, kar je znotraj, v miloščino in, glejte, vse vam bo čisto.«
Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (15. oktober)

Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (leto I), obvezni god

Berilo

Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,22-27)

Bratje in sestre, vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo stvarstvo: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinóvljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje pa, ki ga gledamo, ni več upanje – kdo bo namreč upal v to, kar že vidi? Če pa upamo v to, česar ne vidimo, to pričakujemo s potrpežljivostjo. Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje sŕca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.

Psalm 14

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 14,2-5

Gospod gleda z nebes na človeške otroke,
da bi videl, ali je kdo razumen in išče Boga.
Vsi skupaj so zablodili, so se pokvarili,
ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.
Ali se ne bodo spametovali vsi hudodelci,
ki žro moje ljudstvo, kakor bi jedli kruh?
Kjer Gospoda ne kličejo,
tam se bodo od strahu tresli,
zakaj Bog je z rodom pravičnih.

Evangelij

Prim. Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo z ljubeznijo ohranijo. Aleluja.

Marta sprejme Jezusa, Marija si izvoli najboljši del

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019