Božja beseda za nedeljo, 14. septembra 2014

Povišanje sv. Križa, praznik, katehetska nedelja

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)

1. berilo

Bronasta kača - podoba križa

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 21,4-9)

Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti ni kruha ne vode; in ta borna jed se nam že gabi.« Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače; pikale so ljudi, tako da je veliko ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače!« Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: »Narêdi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.

Psalm 78

Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«

Ps 78,1-2.34-38

Moje ljudstvo, poslušaj moj nauk,
nagnite svoja ušesa k besedam mojih ust!
Odprl bom svoja usta za modre izreke,
oznanil bom skrivnosti starodavne dobe.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«
Ko jih je pobijal, so ga iskali,
obrnili so se, zopet iskali Boga.
Spominjali so se, da je Bog njihova skala,
Bog, Najvišji, njihov rešitelj.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«
Toda varali so ga s svojimi usti,
lagali mu s svojim jezikom,
njih srce ni bilo odkritosrčno do njega,
niso bili zvesti v njegovi zavezi.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«
On pa jim je usmiljen odpuščal krivdo
in jih ni uničeval,
pogosto je zadržal svojo jezo
in vsega svojega srda ni izlil.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«

2. berilo

Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 2,6-11)

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Aleluja.

Sin človekov mora biti povzdignjen

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,13-17)

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, temveč, da bi svet po njem zveličal.

Povišanje sv. Križa (14. september)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Povišanje Svetega križa

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Povišanje sv. Križa
(14.9.2016 ob 8h, dolžina: 6:15)

br. Miha Sekolovnik, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Povišanje sv. Križa - Aleksander Osojnik - Grahovo - pri - Cerknici
(14.9.2014 ob 10h, dolžina: 9:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Povišanje sv. Križa
(14.9.2014 ob 10h, dolžina: 10:10)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Povišanje sv. Križa
(14.9.2014 ob 9h, dolžina: 9:34)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

»'Kako čudovito je imeti križ! Kdor ga ima, ima zaklad!' (Sveti Andrej Kretski, Pridiga X za povišanje Križa: PG 97, 1020). 'Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega'Kristusa', je rekel sv. Avguštin (Tract. in Johan.,XII,11). Sv. Maksim Torinski pa pravi: »Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran, če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpijon pohotnosti, če nas grizejo skrbi tega sveta, molimo vedno k Njemu, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na dan, ko v Cerkvi obhajamo praznik Povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se ljudje zveličali (prim. Jn 3,16). Božji Sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu (prim. Flp 2,8). Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.