HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 14. avgusta 2019

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Maksimiljan Kolbe


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Burja - Bohinjska Bistrica
(11.8.2013 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom - Anton Gnidovec - Kočevje
(8.8.2010 ob 10h, dolžina: 5:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Maksimilijan Kolbe, obvezni god

Sreda 19. tedna med letom (leto I)

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes gre na goro Nebo, kjer mu Bog pokaže obljubljeno deželo in obljubi blagoslov. Nato Mojzes umre. Ljudstvo ga slavi kot preroka, ki je služil Bogu in izpolnil načrt osvoboditve. Bog me vabi, naj poglobim zaupanje vanj in zvesto izpolnim svoje poslanstvo. Gospod, hvala za Mojzesa in za vse ljudi, ki povezujejo izkušnjo vere z zvestim delom v zgodovini.

Evangelij

Če bližnji pade, ga je treba posvariti in mu pomagati, da se vrne. Če velikokrat zavrne rešitev, ga je treba izločiti iz skupnosti. Jezus pri tem napove moč molitve v njegovem Duhu. Bolj bom poskrbel za vse, ki so se fizično ali duhovno oddaljili, da bi se zopet vrnili nazaj. Gospod, daj mi občutljivo srce, da bom zanje molil in jih sprejemal po zgledu tvoje ljubezni in odpuščanja.

Primož Krečič

Berilo

Smrt velikega preroka Mojzesa

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 34,1-12)

Tiste dni je šel Mojzes z moabskih planjav na goro Nébo, na vrh Fasge, ki je nasproti Jerihi. Gospod mu je pokazal vso deželo: Galaad do Dana, ves Néftali, Efraimovo in Manásejevo pokrajino, vso judovo pokrajino do Zahodnega morja, Negeb in okolico, nižino palmovega mesta Jerihe do Segóra. In Gospod mu je rekel: »To je dežela, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu, ko sem govoril: ›Tvojemu zarodu jo dam!‹ Dal sem ti, da jo s svojimi očmi vidiš, vanjo pa ne pojdeš!«

Tam v moabski deželi je po Gospodovem povelju umrl Mojzes, Gospodov služabnik. Pokopali so ga v dolini v moabski deželi, a za njegov grob nihče ni zvedel do današnjega dne, nasproti Bet-Fogoru; Mojzes pa je imel sto dvajset let, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in njegova moč ni opešala. Izraelovi sinovi so objokovali Mojzesa na moabskih planjavah trideset dni; potem so pretekli dnevi jokanja in žalovanja za Mojzesom. Nunov sin Jozue pa je bil napolnjen z duhom modrosti. Mojzes je namreč nanj položil svoje roke. Izraelovi sinovi so ga ubogali in delali, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu. Ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, s katerim je bil Gospod govoril od obličja do obličja, z vsemi znamenji in čudeži, ki jih je kot Gospodov poslanec delal v egiptovski deželi pred faraonom in nad vsemi njegovimi služabniki in nad vso njegovo deželo, z vsemi deli močne roke in z vsemi velikimi, strašnimi rečmi, ki jih je storil Mojzes pred očmi vsega Izraela.

Psalm 66

Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Ps 66,1-3.5.8.16-17

Pojte Bogu vse dežele,
pojte slavo njegovemu imenu,
nad vse ga vedno hvalite!
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela!
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Pridite in poglejte Božja dela:
Čudovite reči je storil za človeške otroke.
Slavite, narodi, našega Boga,
oznanjajte njegovo hvalo.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Poslušajte vsi, ki se bojite Boga,
in bom povedal, kaj je storil moji duši!
Klical sem k njemu s svojimi usti
in ga hvalil s svojim jezikom.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Brata je treba klicati k spreobrnitvi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«
Sv. Maksimilijan Kolbe (14. avgust)

Sv. Maksimilijan Kolbe (leto I), obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,14-18)

14 Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo; kdor ne ljubi, ostane v smrti. 15 Vsak, kdor brata sovraži, je ubijavec, in veste, da noben ubijavec nima v sebi večnega življenja. 16 Na tem smo ljubezen spoznali, da je on dal življenje za nas; tudi mi smo dolžni za brate dati življenje. 17 Kdor ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, pa svoje srce pred njim zapre, kako more biti ljubezen božja v njem? 18 Otročiči moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.

Psalm 116

Odpev: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.«

Ps 116,12-13.15-18

12 vse dobro, kar mi je storil?
Kelih zveličanja bom dvignil
13 in bom klical ime Gospodovo.
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
15 smrt njegovih svetih.
O Gospod, tvoj hlapec sem,
16 tvoj hlapec, sin tvoje dekle:
vezi si mi raztrgal.
17 Daroval ti bom hvalno daritev
in bom klical ime Gospodovo.
18 Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom,

Evangelij

Jn 12,25

Aleluja

Aleluja. Kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Aleluja.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,12-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021