HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 14. avgusta 2016

20. nedelja med letom (leto C)

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49)

20. nedelja med letom - p. Robert Bahčič - Brezje
(18.8.2013 ob 10h, dolžina: 9:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

V evangeliju današnje nedelje je Jezusov izraz, ki vsakič pritegne našo pozornost, a je potrebno, da ga prav razumemo. Medtem ko je na poti proti Jeruzalemu, kjer ga čaka smrt na križu, Jezus zaupa svojim učencem sledeče: »Mislite, da sem prišel, da bi prinesel mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; razdelili se bodo: oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Jezus govori o svojem trpljenju ter o svoji smrti, kot o eshatološkima ognju, ki ga je treba prižgati ter o krstu, ki vodita k njegovemu prihodu ob sodbi. Ta ogenj je ogenj evangelija, ki pride k nam po Svetem Duhu v svetem krstu.« Sv. Ambrož pojasnjuje: »Ta ogenj, ki je razsvetlil skrivnosti emavških učencev, je bila Božja Beseda.« Sv. Ciril Jeruzalemski pa pravi: »Ta ogenj, je ogenj Svetega Duha na binkošti.« Sv. Bazilij Cezarejski ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Preroka Jeremija ne poslušajo vsi

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 38,4-6.8-10)

Tedaj so knezi rekli kralju: »Tega moža je treba usmrtiti; kajti hromi odpornost vojakov, ki so še ostali v tem mestu, in vseh ljudi, ko jim take besede govori; saj ta mož ne išče blaginje temu ljudstvu, ampak le nesrečo.« Kralj Sedekija je odgovoril: »Dobro, v naših rokah je. Kralj vam ne more ničesar odreči.« Vzeli so torej Jeremija in ga vrgli v kapnico kraljeviča Melkija, ki je bila v stražnem dvoru. Po vrveh so dol spustili Jeremija. V kapnici ni bilo vode, ampak blato; tako se je Jeremija pogreznil v blato. In Ebed-Melek je šel iz kraljeve palače ter rekel kralju: »Moj gospod kralj! Hudo so storili ti možje v vsem, kar so počeli s prerokom Jeremijem, ko so ga vrgli v kapnico, da tam umrje za lakoto; kajti v mestu ni več kruha.« 10 Tedaj je kralj zapovedal Etiopcu Ebed-Meleku: »Vzemi si od tod s seboj trideset mož in potegni preroka Jeremija iz kapnice, preden umrje!«

Psalm 40

Odpev: »Gospod, hiti mi pomagat!«

Ps 40,2.3.4.18

Trdno sem upal v Gospoda;
sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje.
Potegnil me je iz mračne jame, iz blatne mlakuže;
moje noge je postavil na skalo,
utrdil moje korake.
V usta mi je položil novo pesem,
hvalno pesem našemu Bogu.
Mnogi bodo to videli in se bali;
upali bodo v Gospoda.
18 Jaz sem beden in ubog,
ali Gospod skrbi zame.
Ti si moj pomočnik in moj rešitelj,
moj Bog, nikar se ne mudi!

2. berilo

Potrpežljiva vztrajnost je vsem potrebna

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,1-4)

Zatorej tudi mi, ki imamo tolik oblak prič okoli sebe, odložimo vso težo in zapeljivi greh, vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka, in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. Ta je namesto veselja, ki ga je čakalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sédel na desnico božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov prenesel toliko nasprotovanja zoper sebe, da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh

Evangelij

Jn 10,27

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Za Jezusa se je treba odločiti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,49-53)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Prišel sem, da ogenj vržem na zemljo, in kaj hočem? Da bi se že vnel! S krstom pa moram biti krščen in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ali mislite, da sem prišel, da prinesem mir na zemljo? Ne, rečem vam, ampak razdor! Odslej jih bo namreč v eni hiši pet razprtih: trije se bodo razprli proti dvema in dva proti trem; oče bo proti sinu in sin proti očetu, mati proti hčeri in hči proti materi, tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018