Božja beseda za nedeljo, 14. julija 2019

15. nedelja med letom (leto C)

»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)

1. berilo

Božja zapoved je vsakemu blizu

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 30,10-14)

Mojzes je govoril ljudstvu: »Poslušaj glas Gospoda, svojega Boga, in izpolnjuj njegove zapovedi in zakóne, zapisane v tej knjigi postave; z vsem srcem in vso dušo se povrni h Gospodu, svojemu Bogu. Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ti ni predaleč. Ni na nebu, da bi mogel reči: ›Kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolníti?‹ Tudi ni ónkraj mórja, da bi mogel reči: ›Kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolniti?‹ Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.«

Psalm 69

Odpev: »Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.«

Ps 69,14.17.30-31.33-34.36-37

Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni!
Odpev: »Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.«
Nesrečen sem in prenašam bolečine,
tvoja pomoč, o Bog, naj me povzdigne.
Hvalil bom Božje ime s pesmijo,
poveličeval ga bom z zahvalo.
Odpev: »Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.«
Ponižni to vidijo in se veselijo;
naj oživi srce vseh vas, ki iščete Gospoda.
Zakaj Bog posluša uboge,
ne zaničuje svojega ljudstva v okovih.
Odpev: »Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.«
Zakaj Bog bo rešil Síon in pozidal mesta Judove dežele,
da bodo v njih prebivali in jih dedováli.
Zarod njegovih služabnikov bo podedovál deželo,
tisti, ki ljubijo njegovo ime, bodo v njej prebivali.
Odpev: »Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.«

2. berilo

Bog nam je blizu v Kristusu

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,15-20)

Kristus Jezus je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva; v njem je namreč bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestóli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hôtel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo. S krvjo njegovega križa je namreč pomíril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.

Evangelij

prim. Jn 6,63c.68c

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje. Ti imaš besed večnega življenja. Aleluja.

Kdo je moj bližnji?

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,25-37)

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Kamil de Lellis

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

15. nedelja med letom - Simon Onusic - Hotederšica
(14.7.2013 ob 10h, dolžina: 10:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

15. nedelja med letom - Sebastjan Likar - Šmartno pod Šmarno Goro
(11.7.2010 ob 10h, dolžina: 5:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 14. julij 2013 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Dober dan! Današnje nedeljsko srečanje ob molitvi Angelovega češčenja preživljamo tukaj v Castel Gandolfu. Pozdravljam prebivalce tega lepega mesta! Želim se vam tudi zahvaliti za molitve. Isto pa velja tudi vam romarjem, ki ste tako množično prišli sem. ...

Današnji evangelij, smo pri 10. poglavju Lukovega evangelija, je znamenita prilika o dobrem Samarijanu. Kdo je bil ta človek? Bil je eden od tistih, ki so se spuščali iz Jeruzalema v Jeriho po ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

 ...

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Učitelj bi rad ujel Jezusa v zmoti, a medtem ko to počne, dokazuje, da ni razumel skrivnosti učlovečenja, saj (Jezus) ni običajen človek, temveč je Božji Sin.« Sv. Efrem Sirski nadaljuje: »Vprašanje predpostavlja, da je pot Postave, pot življenja. Ves Jezusov nauk lebdi na krilih teh dveh zapovedi.« Sv. Ambrož pravi: »Poznati postavo dejansko pomeni poznati zakrament božanskega učlovečenja, pomeni torej poznati resnico.« Sv. Ciril Aleksandrijski nadalje razlaga: »Jezusov odgovor na ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Ljubezen do Boga in do bližnjega sovpadata: v najmanjšem srečujemo Jezusa in v Jezusu srečujemo Boga. »Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo,« pravi sv. Pavel (1 Kor 10,17). Združitev s Kristusom je obenem združitev z vsemi ostalimi, katerim se on podarja. Ljubezen (agape) do Boga in ljubezen (agape) do bližnjega sta zdaj zares združeni: učlovečeni Bog nas vse priteguje k sebi. Zato razumemo, da postane agape tudi ime za evharistijo: v njej prihaja Božja ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.