Božja beseda za soboto, 14. maja 2016

Teden družine (9.-15. maj)

Sobota 7. velikonočnega tedna

»Jezus mu je dejal: 'Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hôdi za menoj!'« (Jn 21,22)

Berilo

Pavel v Rimu oznanja Božje kraljestvo

Berilo iz apostolskih del (Apd 28,16-20.30-31)

Ko smo prišli v Rim, je bilo Pavlu dovoljeno stanovati zasebno, z vojakom, ki ga je stražil. Čez tri dni je sklical judovske prvake. Ko so se zbrali, jim je govoril: »Bratje, čeprav nisem storil ničesar zoper ljudstvo ali navade očetov, sem bil vendar kot ujetnik iz Jeruzalema izdan Rimljanom v roke. Ti so me zaslišali in hoteli oprostiti, ker ni bilo na meni nobene krivde, ki bi zaslužila smrt. Ker so Judje ugovarjali, sem bil prisiljen sklicati se na cesarja, vendar ne tako, kakor da bi imel jaz svoj narod v čem tožiti. Iz tega razloga torej sem vas poklical, da bi vas videl in nagovoril. Zaradi Izraelovega upanja namreč nosim to verigo.«

Celi dve leti je ostal v najetem stanovanju in je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo in učil o Gospodu Jezusu Kristusu z vso srčnostjo in brez ovire.

Psalm 11

Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

Ps 11,4.5.7

Gospod je v svojem svetem templju.
Gospodov prestol je v nebesih.
Njegove oči gledajo,
njegovi pogledi preiskujejo človeške otroke.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«
Gospod presoja pravičnega in brezbožnega,
kdor ljubi krivico, tega sovraži.
Gospod je pravičen, ljubi pravičnost;
pravični bodo gledali njegovo obličje.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Prosil bom Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj. Aleluja.

Janez Evangelist pričuje v evangeliju o Jezusu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,20-25)

Tisti čas se je Peter obrnil in je videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil in ki se mu je pri večerji naslonil na prsi ter vprašal: »Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal?« Ko je torej Peter tega videl, je rekel Jezusu: »Gospod, kaj pa ta?« Jezus mu je odgovoril: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to? Ti hôdi za menoj!«

Raznesla se je torej govorica med brati, da oni učenec ne umrje. A Jezus mu ni rekel: »Ne umrje,« ampak: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to?« To je tisti učenec, ki o tem pričuje in je to napisal; in vemo, da je njegovo pričevanje resnično.

Je pa še mnogo drugega, kar je storil Jezus; in ko bi se vse to popisalo vsako posebej, mislim, da bi ves svet ne obsegel knjig, ki bi jih bilo treba napisati.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je v vezeh v Rimu, vendar ne miruje. Sprejema številne obiskovalce in oznanja prihod Božjega kraljestva. Ob cesarju sveta izpove vero v resničnega Gospoda zgodovine, Jezusa Kristusa, ki je bil križan in vstal od mrtvih. Jezusovo odrešenje bom postavil pred vsako razmišljanje o družbenih zadevah in oblastnikih. Gospod, naj v različnih okoljih pričujem, da si ti središče sveta in zgodovine.


Evangelij

Ljubljeni učenec, ki je duhovno blizu Jezusu in ga ne zapusti v preizkušnji, mora pričevati zanj in vse zapisati, Peter pa mora iti v darovanju svojega življenja do kraja. Učenec ostane brez imena, da se lahko poistoveti z vsemi učenci, tudi z mano, da bi pogumno hodil za Jezusom. Gospod, drži me blizu srca, da te bom v vsem priznal za Gospoda, tudi za ceno življenjske žrtve.

Primož Krečič