HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za petek, 14. aprila 2017

Veliki petek - besedno bogoslužje

Veliki petek - besedno bogoslužje

»Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja.« (Jn 18,3)

Veliki petek - besedno bogoslužje
(25.3.2016 ob 18h, dolžina: 6:41)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Veliki petek - besedno bogoslužje - škof Peter Štumpf - Murska Sobota
(25.3.2016 ob 10h, dolžina: 6:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki petek - besedno bogoslužje
(3.4.2015 ob 19h, dolžina: 5:17)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Veliki petek - besedno bogoslužje
(18.4.2014 ob 19h, dolžina: 5:11)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Veliki petek - besedno bogoslužje - Pasijon po evangelistu Janezu
(2.4.2010 ob 10h, dolžina: 13:49)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jezusovo trpljenje ima vrednost brez primere. Ker je delil svojo žrtev s človeštvom, mu je blizu v bolečinah. Ko se je poslušno izročil Očetovi volji, je svoje trpljenje spremenil v izvir zveličanja za vse. Poglobil bom zavest, da me je Jezus odrešil z darom svoje smrti na križu. Gospod, hvala, ker me s svojim trpljenjem učiš sprejemati tudi težke trenutke in jih odpirati daru novega življenja.

Evangelij

Jezus sprejme kis hudobije, ki mu ga daje človeštvo. To je smrt, sad groznega upora Božji ljubezni in obenem razkritje njegove žeje po ljubezni vseh ljudi. V tej ljubezni se dopolni stvarjenje. Z Jezusom bom spreminjal vse trpljenje in hudobije v novi dar ljubezni za druge. Gospod, hvala, da si v smrti na križu razkril popolni dar tebe zame. Hvala, ker me tako ljubiš.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. v svojem drugem delu knjige Jezus iz Nazareta eno od poglavij nameni tudi skrivnosti Jezusove smrti. »Prva Jezusova beseda na križu je prošnja za odpuščanje njegovim krvnikom: Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo. To, kar je Gospod pridigal v govoru na gori, je sedaj osebno izpolnil. Ne pozna nikakršnega sovraštva. Ne kliče k maščevanju. Prosi odpuščanja za tiste, ki ga pribijajo na križ.« ...

Benedikt XVI. se zaustavi ob besedah: »Ne vedo kaj delajo. Nevednost torej zmanjša krivdo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Efrem Sirski pravi: »Brez dvoma je služabnik, o katerem govori Izaija v teh verzih Kristus, ki je služil Očetu tako, da je prevzel obliko služabnika in je zatem bil povišan.« Tertulijan razlaga: »V njem vidimo duhovno milost, v kateri je vsa njegova lepota«, »čeprav so njegovo obličje skazili tisti, ki so ga mučili in križali«, pa dodaja sv. Janez Krizostom. (Psevdo)Avguštin razmišlja: »Kristusova veličastnost postaja tudi danes očitna v vseh tistih, ki priznajo njegovo pravičnost in ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Zaradi naših pregreh je bil ranjen (četrti spev Gospodovega služabnika)

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,13-53,12)


13 Glej, moj služabnik bo imel uspeh,
se povzpne, povzdigne in silno vzviša!
14 Kakor so se mnogi nad njim zavzemali,
zakaj nečloveško je bil spačen njegov obraz,
njegova podoba ni bila več človeški slična,
15 tako spravi v strmenje mnogo narodov.
Pred njim si kralji zatisnejo usta.
Zakaj kar jim ni bilo povedano, bodo videli,
in česar še niso čuli, bodo zaznali.
Kdo je veroval našemu oznanilu,
in Gospodova roka, komu se je razodela?
Pognal je pred njim kakor mladika,
kakor korenina iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote,
da bi ga želeli gledati,
ne zunanjosti, da bi nam ugajal.
Zaničevan je bil in zadnji med ljudmi,
mož bolečin, izkušen v trpljenju,
kakor človek, pred katerim skrivajo obličje,
preziran, da ga nismo čislali.
On pa je nosil naše trpljenje,
si naložil naše bolečine.
Mi pa smo ga imeli za udarjenega,
od Boga zadetega in mučenega.
A zaradi naših grehov je bil ranjen,
potrt zaradi naših hudobij.
Za naše zveličanje ga je zadela kazen,
po njegovih ranah smo ozdraveli.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
vsak je krenil po svojem potu.
Gospod pa je naložil nanj nas vseh pregrehe.
Mučili so ga, a uklonil se je
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
kakor ovca, ki pred svojimi strižci umolkne
in ne odpre svojih ust.
Iz stiske in sodbe je bil pobran,
kdo se meni za njegovo usodo?
Zakaj odrezan je bil iz dežele živih,
zaradi hudobije mojega ljudstva zadet na smrt.
Dali so mu pri brezbožnih grob
in pri bogatih njegovo počivališče,
čeprav ni storil nobene krivice
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
10 Gospodu je bilo po volji,
da ga udari s trpljenjem.
Če dá svoje življenje kot daritev za krivdo,
bo videl potomce, bo dolgo živel,
in Gospodova volja se bo po njem spolnila.
11 Za muko svoje duše bo videl luč,
se bo svetlobe do sitega nagledal.
S svojim trpljenjem
bo moj pravični služabnik
prinesel pravičnost mnogim,
njih hudobije bo naložil nase.
12 Zato mu bom dal v delež mnoge,
in mogočne prejme kot plen,
zato, ker je svoje življenje dal v smrt
in bil prištet med zločince,
medtem ko je nosil grehe mnogih
in prosil za grešnike.

Psalm 31

Odpev: »Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25

K tebi, Gospod, se zatekam: naj ne bom osramočen na veke;
v svoji pravičnosti me osvobodi!
V tvoje roke izročam svojega duha:
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
12 Vsem svojim sovražnikom sem postal sramota,
svojim sosedom posmeh in groza svojim znancem;
kateri me zunaj vidijo, pred mano beže.
13 V srcih sem pozabljen kakor mrlič,
postal sem kakor strta posoda.
15 Jaz pa zaupam v tebe, Gospod;
pravim: »Ti si moj Bog;
16 v tvoji roki je moja usoda:
reši me iz roke mojih sovražnikov in preganjalcev.
17 Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem,
reši me v svoji milosrčnosti!«
25 Okrepite se in opogumite si srce
vsi, ki upate v Gospoda!

2. berilo

Učil se je poslušnosti in postal počelo odrešenja

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 4,14-16;5,7-9)

14 Ker imamo torej vzvišenega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebo, Jezusa, Sina božjega, se veroizpovedi držimo. 15 Kajti nimamo velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč enako skušanega v vsem, razen v grehu. 16 Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč o pravem času. On je v dneh svojega življenja na zemlji daroval prošnje in molitve s silnimi klici in solzami njemu, ki ga je mogel rešiti smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. In čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, kateri so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja,

Evangelij

Flp 2,8-9

Vrstica pred evangelijem

Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom.

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 18,1-19,42)

Po teh besedah je Jezus odšel s svojimi učenci čez potok Cedron; tam je bil vrt, na katerega je stopil on in njegovi učenci. Vedel pa je za ta kraj tudi izdajavec Juda, zakaj tam se je Jezus mnogokrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike velikih duhovnikov in farizejev ter šel tja s svetilkami in plamenicami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel za vse, kaj se bo zgodilo z njim, stopil naprej in jim rekel: »Koga iščete?« Odgovorili so mu: »Jezusa Nazarečana.« Jezus jim reče: »Jaz sem.« Stal pa je med njimi tudi Juda, izdajavec. In ko jim je rekel: »Jaz sem,« so stopili nazaj in popadali na tla. Nato jih je spet vprašal: »Koga iščete?« Rekli so mu: »Jezusa, Nazarečana.« Jezus je odgovoril: »Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo« – da so se izpolnile besede, ki jih je rekel: »Nikogar izmed teh, katere si mi dal, nisem izgubil.« 10 Simon Peter pa, ki je imel meč, ga je potegnil in je mahnil po služabniku velikega duhovnika ter mu odsekal desno uho. Služabniku je bilo ime Malh. 11 Tedaj je Jezus rekel Petru: »Vtakni meč v nožnico! Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga je dal Oče?« 12 In četa, poveljnik in služabniki Judov so Jezusa zgrabili ter ga zvezali. 13 Peljali so ga najprej k Anu; bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto veliki duhovnik. 14 Kajfa pa je bil tisti, ki je bil Judom nasvetoval: »Bolje je, da eden umrje za ljudstvo.« 15 Simon Peter in neki drug učenec pa sta šla za Jezusom. Tisti učenec je bil velikemu duhovnu znan in je šel z Jezusom vred na dvorišče velikega duhovnika; 16 Peter pa je stal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki je bil velikemu duhovniku znan, je šel ven, govoril z vratarico in peljal Petra noter. 17 Tedaj reče dekla vratarica Petru: »Ali nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?« On odgovori: »Nisem.« 18 Hlapci in služabniki pa so si napravili žerjavico, ker je bil mraz, in so zraven stali ter se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel. 19 Veliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. 20 Jezus mu je odgovoril: »Jaz sem svetu govoril očitno; vedno sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi Judje in nisem na skrivnem ničesar govoril. 21 Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim govoril; glej, ti vedó, kaj sem povedal.« 22 Ko pa je to rekel, je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, Jezusa udaril in rekel: »Tako odgovarjaš velikemu duhovniku?« 23 Jezus mu je odgovoril: »Če sem nápak govoril, spričaj, da nápak; če pa prav, kaj me biješ?« 24 Ana ga je tedaj zvezanega poslal k velikemu duhovniku Kajfu. 25 Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: »Ali nisi tudi ti izmed njegovih učencev?« On je utajil in rekel: »Nisem.« 26 Eden izmed služabnikov velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je bil Peter odsekal uho, je rekel: »Ali te nisem videl z njim na vrtu?« 27 Peter pa je spet utajil – in takoj je petelin zapel. 28 Od Kajfa so Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj; in sami niso šli v sodno hišo, da bi se ne omadeževali, ampak bi smeli jesti velikonočno jagnje. 29 Pilat je torej prišel k njim venkaj in rekel: »Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?« 30 Odgovorili so mu: »Ko bi ta ne bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili.« 31 Tedaj jim je Pilat rekel: »Vzemite ga vi in ga sodite po vaši postavi!« Judje so mu odgovorili: »Mi ne smemo nikogar usmrtiti.« 32 Tako se je spolnila Jezusova beseda, s katero je naznanil, kakšne smrti bo umrl. 33 Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, dal poklicati Jezusa in mu rekel: »Ti si judovski kralj?« 34 Jezus je odgovoril: »Ali praviš to sam od sebe, ali so ti o meni drugi povedali?« 35 Pilat je odgovoril: »Sem mar jaz Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te meni izročili. Kaj si storil?« 36 Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Judom; tako pa moje kraljestvo ni od tod.« 37 Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?« Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem. Jaz sem za to rojen in sem za to prišel na svet, da spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 38 Pilat mu reče: »Kaj je resnica?« In ko je to izgovoril, je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde. 39 Pri vas pa je navada, da vam o veliki noči nekoga izpustim; hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja?« 40 Tedaj so spet vsi zavpili: »Ne tega, ampak Baraba!« Baraba pa je bil razbojnik. Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. In vojaki so iz trnja spletli krono, mu jo deli na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem; in prihajali so predenj ter govorili: »Pozdravljen, judovski kralj!« In bíli so ga po licu. Pilat pa je spet šel ven in jim rekel: »Glejte, pripeljem vam ga ven, da spoznate, da ne najdem na njem nobene krivde.« Jezus je torej prišel ven s trnovo krono in škrlatnim plaščem. In (Pilat) jim reče: »Glejte, človek!« Ko so ga veliki duhovniki in služabniki zagledali, so zavpili: »Križaj ga, križaj ga!« Pilat jim reče: »Vzemite ga vi in ga križajte; zakaj jaz ne najdem na njem nobene krivde.« Judje so mu odgovorili: »Mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se je delal božjega Sina.« Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. In spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu: »Od kod si ti?« Jezus pa mu ni dal odgovora. 10 Pilat mu tedaj reče: »Meni ne odgovarjaš? Ali ne veš, da imam oblast, te oprostiti, in imam oblast, te križati?« 11 Jezus je odgovoril: »Nobene oblasti bi ne imel nad mano, če bi ti ne bilo dano od zgoraj; zato ima tisti, ki me je tebi izročil, večji greh.« 12 Odslej si je Pilat prizadeval, da bi ga oprostil. Judje pa so vpili: »Ako tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj; vsak, kdor se dela kralja, se cesarju upira.« 13 Ko je Pilat slišal te besede, je privedel Jezusa ven in sédel na sodni stol na kraju, ki se imenuje Litóstrotos, po hebrejsko pa Gabata. 14 Bil pa je dan pripravljanja na pasho, okoli šeste ure. In rekel je Judom: »Glejte, vaš kralj!« 15 Ti pa so zavpili: »Proč, proč; križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vašega kralja naj križam?« Veliki duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja razen cesarja!« 16 Tedaj jim ga je izročil, da bi ga križali. 17 Vzeli so torej Jezusa, in ko je nosil sam sebi križ, je šel ven, na kraj, ki se imenuje Lobanja, po hebrejsko Golgota. 18 Tam so ga križali in z njim dva druga: ob vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. 19 Pilat pa je dal napraviti tudi napis in ga pritrditi na križ. Bilo pa je napisano: Jezus Nazarečan, judovski kralj. 20 Ta napis je bralo mnogo Judov; kajti kraj, kjer so Jezusa križali, je bil blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, latinsko in grško. 21 Tedaj so judovski veliki duhovniki rekli Pilatu: »Nikar ne piši: ‚Judovski kralj‘, ampak da je on rekel: ‚Judovski kralj sem‘.« 22 Pilat je odgovoril: »Kar sem pisal, sem pisal.« 23 Ko so vojaki pribili Jezusa na križ, so vzeli njegova oblačila in napravili štiri dele, za vsakega vojaka en del, in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha izcela tkana. 24 Govorili so torej med seboj: »Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bodi,« – da se je spolnilo pismo, ki pravi: »Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali.« In vojaki so to storili. 25 Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Kleopova, in Marija Magdalena. 26 Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, ter reče materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 27 Potem reče učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 28 In potem – da se je spolnilo pismo – je Jezus, ki je vedel, da je vse dovršeno, rekel: »Žejen sem.« 29 Stala pa je tam posoda, polna kisa. Nataknili so torej na hizop s kisom napojeno gobo in mu jo podali k ustom. 30 Ko je torej Jezus vzel kisa, je rekel: »Dopolnjeno je.« In nagnil je glavo in izdihnil. 31 Judje so tedaj, ker je bil dan pripravljanja, da bi trupla v soboto ne ostala na križu – tisto soboto je bil namreč velik praznik – prosili Pilata, da bi se jim kosti strle in da bi jih sneli. 32 Prišli so torej vojaki in strli kosti prvemu in tudi drugemu, ki je bil z njim križan; 33 ko pa so prišli do Jezusa in so videli, da je že mrtev, mu niso kosti strli, 34 ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. 35 In tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično; in on ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. 36 Kajti to se je zgodilo, da se je spolnilo pismo: ‚Nobene kosti mu ne bodo strli.‘ 37 In zopet drugo pismo pravi: ‚Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.‘ 38 Potem je Jožef iz Arimateje, ki je bil Jezusov učenec, toda iz strahu pred Judi naskrivaj poprosil Pilata, da bi snel Jezusovo telo. In Pilat je dovolil. Prišel je torej in snel njegovo telo. 39 Pa tudi Nikodem, ki je bil prvič ponoči prišel k Jezusu, je prišel in prinesel zmesi mire in aloe, približno sto funtov. 40 Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. 41 Na kraju, kjer je bil križan, pa je bil vrt in na vrtu grob, v katerega še nihče ni bil položen. 42 Ker je bil ta grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja položila Jezusa tam.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017