Božja beseda za petek, 14. februarja 2014

Petek 5. tedna med letom (leto II)

In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr 7,37).

Berilo

Prerok napoveduje Izraelov odpad

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 11,29-32;12,19)

Ko je Salomonov uradnik Jeroboam šel iz Jeruzalema, ga je na potu srečal prerok Ahija iz Sila. Bil je ogrnjen z novim plaščem. Bila sta sama na polju. Tedaj je Ahija prijel novi plašč, ki ga je nosil, ga raztrgal na dvanajst kosov in rekel Jeroboamu: »Vzemi si deset kosov! Kajti tako govori Gospod, Izraelov Bog: ›Glej, odtrgal bom kraljestvo Salomonu in ti dal deset rodov. En sam rod naj mu ostane zaradi mojega služabnika Davida in zaradi mesta Jeruzalema, ki sem ga izvolil izmed vseh Izraelovih rodov.‹« Tako je Izrael odpadel od Davidove hiše.

Psalm 81

Odpev: »Naš Bog govori: poslušajte me!«

Ps 81,10-11.12-13.14-15

Naj ne bo pri tebi drugega boga,
ne moli tujega boga!
Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele.
Odpev: »Naš Bog govori: poslušajte me!«
Toda moje ljudstvo ni poslušalo,
Izrael me ni ubogal.
Zato sem jih prepustil njihovi zakrknjenosti,
naj hodijo po svojih načrtih.
Odpev: »Naš Bog govori: poslušajte me!«
O da bi me moje ljudstvo poslušalo,
da bi Izrael hodil po mojih potih,
takoj bi zatrl njihove sovražnike
in ukrotil njihove nasprotnike.
Odpev: »Naš Bog govori: poslušajte me!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Jezus ozdravi gluhonemega

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,31-37)

Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi Sidon h Galilejskemu morju sredi pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Valentin

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Razkošno življenje na dvoru in razprtije povzročijo delitev kraljestva. Prerok simbolično izroči deset rodov Jerobeamu, ki je bil voditelj upora. En rod še ostane kraljevemu sinu. Trudil se bom biti pošten in ohraniti edinost v skupnosti, da ne bi z grehi povzročil razdeljenosti in kreganja. Gospod, hvala za te izkušnje, s katerimi me opozarjaš, da ne bi povzročal sporov in delitev v skupnosti.

Evangelij

K Jezusu pripeljejo gluhonemega, da bi ga ozdravil. Vzame ga stran, mu položi prste v ušesa, se s slino dotakne jezika, se obrne k Očetu in veli: Odpri se! Tedaj se mu odprejo ušesa in začne govoriti. Ob tem ozdravljenju bom poglobil svojo krstno pot. Gospod, hvala, ker skrbiš zame. Pomagaj mi v boju s počasnostjo, da bom zares poslušal in uresničil tvojo rešilno besedo.

Primož Krečič