Božja beseda za ponedeljek, 14. decembra 2015


Sv. Janez od Križa, obvezni god

Ponedeljek tretjega adventnega tedna

In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.« (Mt 21, 27)

Berilo

Zvezda vzhaja iz Jakoba

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 24,2-7.15-17)

Tiste dni je Balaam pogledal in videl Izraela ušotorjenega po njegovih rodovih. Nadenj je prišel Božji duh in povedal je svoj rek: Izrek Balaama, Beorjevega sina, izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši Božje besede, ki vidi prikazen Vsemogočnega, ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: Kako so lepi tvoji šotori, Jakob, tvoja prebivališča, o Izrael! Razprostirajo se kakor doline, vrtovi ob reki, kakor hrasti, zasajeni od Gospoda, kakor cedre ob vodah. Voda teče iz njegovih veder in njegovo seme je ob obilnih vodah. Višji kot naš kralj je njegov kralj in vzvišeno je njegovo kraljestvo.

Nov izrek Balaama, Beorjevega sina, izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši Božje besede, ki pozna misli Najvišjega, vidi prikazen Vsemogočnega, ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: Vidim ga, pa ne zdaj, gledam ga, pa ne blizu. Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se dviga iz Izraela.

Psalm 25

Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«

Ps 25,4-5.6-7.8-9

Svoja pota, Gospod, mi pokaži
in svojih steza me naúči!
Vodi me v svoji resnici ter me úči;
saj si ti, Bog, moj rešitelj.
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«
Gospod, spomni se svojega usmiljenja
in svojih milosrčnosti, ki so od vekov.
Grehov moje mladosti se ne spominjaj,
zaradi svoje dobrote me ne pozabi, Gospod!
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«
Dober in pravičen je Gospod,
zato grešnike učí pravih poti.
Vodi ponižne v pravičnosti,
učí krotke svojih poti.
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodov dan je blizu, prihaja nas rešit. Aleluja.

Jezus vprašuje o Jenezovem krstu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,23-27)

Tisti čas je prišel Jezus v tempelj. K njemu so pristopili veliki duhovniki in starešine in rekli: »S kakšno oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast?« Jezus jim je odgovoril: »Vprašal vas bom tudi jaz neko stvar; če mi jo poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam: Janezov krst – od kod je bil, iz nebes ali od ljudi?« Ti so pa sami pri sebi mislili: »Ako rečemo: ›Iz nebes‹›, nam bo dejal: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Ako pa rečemo: ›Od ljudi‹, se bojimo ljudstva; vsi imajo namreč Janeza za preroka.« Odgovorili so Jezusu: »Ne vemo.« In on jim je odgovoril: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«
Sv. Janez od Križa, obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat Božje pričevanje. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči.

Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne modrosti poglavarjev tega sveta, ki minevajo, temveč oznanjamo v skrivnosti skrito Božjo modrost, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta.

Ko bi jo namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne križali, ampak kakor je pisano: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,« je nam Bog razodel po svojem Duhu.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Križan sem skupaj s Kristusom in ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Aleluja.

Kristusov prijatelj izpolnjuje njegove zapovedi

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni.

To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če izpolnjujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, kajti služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izbrali, ampak sem jaz vas izbral in postavil, da pojdete in obrodite sad in da vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez od Križa

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Moabci želijo preprečiti prehod Izraelcev skozi svojo deželo. Kralj naroči vidcu Bileámu, naj jih prekolne, ta pa jim napove blagoslov. Pokaže na novo zvezdo, ki predstavlja prihodnje Mesijevo kraljevanje. Blagoslov je ključen za moje življenje. Gospod, hvala, ker mi svetiš kot zvezda in razsvetljuješ temine. Daj, da te bom vedno sprejemal z veseljem.

Evangelij

Jezus je v Jeruzalemu. Duhovnike in starešine zanima, s kakšno močjo oznanja in dela čudeže. Spravi jih v zadrego, ko jih vpraša, s kakšno oblastjo je oznanjal Janez Krstnik. Jezus me vabi, naj ga sprejmem brez pomislekov. Gospod, daj mi moč, da se bom ves odločil zate in bom odprt za tvoje vodstvo.

Primož Krečič

Sv. Janez od Križa (14. december)

Misli Benedikta XVI.

Danes bi rad spregovoril o duhovnem prijatelju sv. Terezije, ki je skupaj z njo prenovil karmeličansko redovno družino: o sv. Janezu od Križa, ki ga je papež Pij XI. leta 1926 razglasil za cerkvenega učitelja in mu je izročilo dalo vzdevek Doctor mysticus, »mistični učitelj«. ...

Prenovitelj karmela
Janez od Križa se je rodil leta 1542 v vasici Fontiveros pri Avili, v zelo revni družini. Janez je že pri devetih letih izgubil očeta; družina se je preselila v Medino del Campo pri Valladolidu, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.