HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 14. oktobra 2019

Svetnik za vsak dan
Kalist I


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (28. nedelja med letom)
(9.10.2016 ob 11h, dolžina: 15:20)

br. Miha Sekolovnik, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Maksimilijan File - Stična
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 12:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 10h, dolžina: 10:07)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(9.10.2016 ob 8h, dolžina: 12:28)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Tomaž Nagode - Smlednik
(13.10.2013 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom - p. Silvin Krajnc - Brezje
(10.10.2010 ob 10h, dolžina: 10:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 28. tedna med letom (leto I)

»Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obso­dili; zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo« (Lk 11,32).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel piše rimskim kristjanom, preden jih obišče. Pri tem izhaja iz daru, da je Kristusov apostol. Z njim se je srečal pred Damaskom in mu pomeni vse. Zato je odgovoren za oznanjevanje. Tudi mene Jezus kliče, da bi mnogim ponesel veselo oznanilo. Gospod, hvala za Pavla, ki je gorel za to, da bi mogel ponesti tvoje oznanilo tedanjemu svetu.

Evangelij

Jezus govori o Jonovem znamenju. Po brodolomu se je vrnil in oznanil Ninivljanom, naj se spreobrnejo. Resno so vzeli njegovo opozorilo, Judje pa se nočejo spreobrniti ob tako velikih znamenjih. Ne bom čakal posebnih znamenj, ampak odkrival Božje delovanje v življenju. Gospod, hvala, ker me v svoji ljubezni usmerjaš in vodiš nazaj na pravo pot.

Primož Krečič

Berilo

Kristus kliče apostole, da bi verovali tudi pogani

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 1,1-7)

Pavel, služabnik Jezusa Kristusa, poklican apostol, odbran za Božjo blagovest, ki jo je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih pismih, o svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je po telesu rojen iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa določen za mogočnega Božjega Sina po vstajenju mrtvih; po njem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi bili za njegovo ime veri poslušni vsi narodi; med katerimi ste tudi vi poklicani po Jezusu Kristusu; vsem ki so v Rimu, Bogu ljubim, po poklicu svetim: Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa!

Psalm 98

Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Jona je podoba Jezusovega delovanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,29-32)

Tisti čas je začel Jezus govoriti zbranim množicam: Ta rod je hudoben rod: hoče imeti znamenje, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje kakor Jonovo znamenje. Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, tako bo tudi Sin človekov za ta rod. Kraljica z Juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu in jih obsodila; zakaj prišla je s konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost, in glejte, več ko Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obsodili; zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo, in glejte, več kakor Jona je tukaj.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019