HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 14. januarja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Oton


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Nedelja Jezusovega krsta) - Zvone Štrubelj - Videm - Dobro Polje
(12.1.2014 ob 10h, dolžina: 9:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(12.1.2014 ob 9h, dolžina: 16:12)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tonček Majc - Maribor - sv. Križ
(9.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 1. tedna med letom (leto II)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V svetišču Ana zaupljivo prosi za dar materinstva. Duhovnik Eli je ne razume, misli, da je pijana. Ana vztraja v molitvi in duhovnik ji napove, da se bo spolnila njena želja. Posnemal bom Samuelovo mater in se v molitvi v vsem zaupal Gospodu. Gospod, tudi ko se zdi, da molčiš in ni tvojega odgovora, mi pomagaj, da bom veroval v tvojo zmagovito ljubezen in molil k tebi.

Evangelij

Jezus uči v Kafarnaumu. Besede potrjuje avtoriteta Duha, da se bo zgodilo, kar pravi. Tako izžene iz človeka nečistega duha. Začudeni poslušalci se sprašujejo, kdo je on. Z vso odgovornostjo in navdušenjem bom sprejemal Jezusovo besedo, da me bo spremenila, prenovila in okrepila. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejel tvoje besede in bo tvoje oznanilo s polno močjo delovalo v meni.

Primož Krečič

Berilo

Rojstvo preroka Samuela

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,9-20)

Po daritvenem obedu v Šilu je Ana vstala. Duhovnik Heli je ravno sedel na stolu pri podboju Gospodovega svetišča. Z bridkostjo v duši je Ana molila h Gospodu in silno jokala. Naredila je obljubo in rekla: »O Gospod vsega vesoljnega sveta! Ako se milostno ozreš na nadlogo svoje dekle in se me spomniš ter svoje dekle ne pozabiš, ampak ji daš sina, ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride nad njegovo glavo.«

Ko je dolgo molila pred Gospodom, je Heli pazil na njena usta. Ana je namreč govorila v svojem srcu, le njene ustnice so se gibale, njenega glasu pa ni bilo slišati; zato je Heli mislil, da je pijana. Rekel ji je: »Doklej boš pijana? Strezni se že vendar!« Ana je odvrnila: »Ne, moj gospod; nesrečna žena sem; vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem svoje srce izlila pred Gospodom. Nikar svoje dekle ne imej za hudobno žensko! Kajti zaradi svoje prevelike žalosti in bridkosti sem govorila.«

Heli je odgovoril: »Pojdi v miru! Izraelov Bog naj ti spolni prošnjo, s katero si se nanj obrnila.« Rekla je: »Naj najde tvoja dekla milost pred tvojimi očmi!« In žena je šla svojo pot. Jedla je in ni bila več potrta. Zjutraj so zgodaj vstali in molili pred Gospodom. Potem so se vrnili in prišli domov v Ramo. Elkana je spoznal svojo ženo Ano in Gospod se je je spomnil. Ana je spočela in rodila sina, in mu dala ime Samuel, češ: »Od Gospoda sem ga izprosila.«

Spev z odpevom

Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«

1 Sam 2,1.4-5.6-7.8

Moje srce se raduje v Gospodu,
moja čast je povišana po Gospodu.
Zdaj morem odpreti usta zoper sovražnike;
kajti veseliti se smem tvoje pomoči.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Lok močnih se zlomi,
z močjo se opasujejo slabotni.
Siti se vdinjajo v službo za kruh,
lačni pa delo odlagajo.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Gospod jemlje in daje življenje,
vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj.
Gospod deli uboštvo in bogastvo,
poniža, pa tudi poviša.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Iz prahu vzdigne slabotnega,
iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze
in mu odkaže častni sedež.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Jezus uči kot tisti, ki ima oblast

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28)

V mestu Kafarnaum je v soboto Jezus stopil v shodnico ter učil. Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil pa je v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – Božji svetnik.« Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. Vsi so ostrmeli, tako da so se med seboj povpraševali: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« In hitro se je razširil glas o njem po vsej okolici v Galileji.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020