Božja beseda za sredo, 13. septembra 2023


Sv. Janez Zlatousti, obvezni god

Sreda 23. tedna med letom (leto I)

»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)

Berilo

S Kristusom smo umrli, zato premagujemo vse hudo

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,1-11)

Bratje, če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji. Zakaj umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v slavi.

Zamorite torej ude, kateri so na zemlji: nesramnost, nečistost, pohotnost, zlo, poželjivost in lakomnost, ki je malikovalstvo. Zaradi teh prihaja Božja jeza nad otroke nepokornosti, in v teh ste tudi vi nekdaj živeli, ko ste bili med njimi. Zdaj pa tudi vi odložite vse: jezo, srditost, hudobnost, zmerjanje in grdo govorjenje iz svojih ust. Ne lažite drug drugemu, ker ste slekli starega človeka z njegovimi deli in oblekli novega, ki se obnavlja v spoznanju, po podobi njega, ki ga je ustvaril; tukaj ni več ne Grka ne Juda, ni obrezanega, ne neobrezanega, ni divjaka, ne Skita, ni sužnja, ne svobodnega, ampak je vse v vseh Kristus.

Psalm 145

Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Ps 145,2-3.10-11.12-13

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči,
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje kraljestvo je za vse rodove.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Blagor in gorje v duhu evangelija

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,20-26)

Tisti čas se je Jezus ozrl na svoje učence in je govoril: »Blagor ubogim, zakaj vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, zakaj nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, zakaj smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili in kadar vas bodo izobčili in zasramovali in vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in radujte se, zakaj glejte, veliko je vaše plačilo v nebesih. Prav tako so namreč njih očetje delali s preroki. Toda gorje vam bogatinom, zakaj dobili ste svojo tolažbo. Gorje vam, kateri ste zdaj nasičeni, zakaj stradali boste. Gorje vam, kateri se zdaj smejete, zakaj žalovali in jokali boste. Gorje, kadar bodo vsi ljudje o vas lepo govorili, zakaj prav tako so delali njih očetje z lažnivimi preroki.«
Sv. Janez Zlatousti (leto I), obvezni god

Berilo

Sveti se usposobijo, da se zida Kristusovo telo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 36

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 36,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Jn 10,11

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce, govori Gospod. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Sv. Janez Zlatousti (13. september)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Janez Zlatousti

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Vera v Kristusa se mora poznati v življenju. V njem se spremenijo pogledi, čutenje, misli. Z osebnim spreobrnjenjem se spreminjajo tudi odnosi v družbi. Z odprtostjo in budnostjo bom gradil to novo življenje, ki ga ne bodo vodila slepa čustva in nagnjenja, ampak Božja moč in modrost. Gospod, hvala ti za spremenjenje, ki mi ga podarjata tvoja ljubeča bližina in modrost.

Evangelij

Jezus blagruje uboge, lačne, žalostne, preganjane, gorje pa napoveduje bogatim, sitim, tistim, ki se smejejo in so samozadostni. Toda sreča ni v premagani revščini in žalosti, ampak v odprtosti za Božje delovanje, ki ga prinaša Jezus. Sprejemal bom dar Božje ljubezni, ki me rešuje. Gospod, osvobodi me zaupanja v zunanje rešitve. Naj dajem vedno prvo mesto tebi.

Primož Krečič