Božja beseda za torek, 13. septembra 2022


Sv. Janez Zlatousti, obvezni god

Torek 24. tedna med letom (leto II)

»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne jokaj!'« (Lk 7,13)

Berilo

Mi smo Kristusovo telo in udje med seboj

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 12,12-14.27-31)

Bratje, kakor je telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, vendar eno telo: tako tudi Kristus. V enem Duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom. Saj tudi telo ni iz enega uda, temveč iz mnogih. Vi ste pa Kristusovo telo in posamezni udje. In nekatere je Bog postavil v Cerkvi, prvič apostole, drugič preroke, tretjič učitelje, potlej moči, potlej darove ozdravljenja, pomaganje, vladanje, različne jezike. So mar vsi apostoli? Ali so vsi preroki? Ali vsi učitelji? Ali imajo vsi moči? Ali vsi darove ozdravljenja? Ali vsi govorijo jezike? Ali vsi razlagajo? Hrepenite pa po večjih darovih.

Psalm 100

Odpev: »Mi smo Božje ljudstvo.«

Ps 100,1-2.3.4.5

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Mi smo Božje ljudstvo.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Mi smo Božje ljudstvo.«
Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime.
Odpev: »Mi smo Božje ljudstvo.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Mi smo Božje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus oživi mladeniča iz Naima

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

Tisti čas je šel Jezus v mesto Naim; z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Jezus videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi.

Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami,« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.
Sv. Janez Zlatousti (leto II), obvezni god

Berilo

Sveti se usposobijo, da se zida Kristusovo telo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 36

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 36,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Jn 10,11

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce, govori Gospod. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Janez Zlatousti

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Utrip v skupnosti je razgiban, verniki imajo različne duhovne darove. Pavel pravi, da Sveti Duh deli te darove in službe za skupno korist, da bi gradili eno telo Cerkve. Odkrival in razvijal bom darove, ki so mi podarjeni za služenje v skupnosti, obenem pa sprejemal in spoštoval darove drugih. Gospod, hvala, ker vedno znova obnavljaš bogastvo edinosti in različnosti v svoji Cerkvi.

Evangelij

Jezus vidi vdovo, ki gre za krsto umrlega sina. Rahločutno jo nagovori, se dotakne mrtvega in ga obudi. Jezus se približa življenju ljudi, jih čuti in jim pomaga, tudi v najhujšem. Poglobil bom vero v Jezusovo usmiljenje in vstopal v vse prostore ljudi, tudi v njihovo umiranje in smrt. Gospod, tvoja ljubezen je brez konca. Hvala, ker si mi blizu v nemoči in mi vedno ponujaš izhod.

Primož Krečič

Sv. Janez Zlatousti (13. september)