HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 13. septembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Janez Zlatousti


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (24. nedelja med letom) - Janez Ferkolj - Bled
(13.9.2015 ob 10h, dolžina: 8:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

24. nedelja med letom
(13.9.2015 ob 10h, dolžina: 9:28)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

24. nedelja med letom
(13.9.2015 ob 9h, dolžina: 8:19)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Milan Kavčnik - Cerknica
(16.9.2012 ob 10h, dolžina: 10:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Koseze
(13.9.2009 ob 10h, dolžina: 13:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Janez Zlatousti, obvezni god

Ponedeljek 24. tedna med letom (leto I)

»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel piše Timoteju. Opozarja ga, naj moli za vse, tudi za oblastnike, ker Bog nikogar ne izključi. Apostol želi vse pripeljati k dostojanstvu in mirnemu življenju. Odprt bom za Božje delovanje v drugih in svobodno sprejemal njegov dar. Gospod, hvala, da je tvoje odrešenje za vse ljudi, da je vsak človek v tvoji ljubezni in upoštevaš njegovo svobodo.

Evangelij

Stotnik ima bolnega služabnika. Pošlje ljudi k Jezusu, da bi prišel in ga ozdravil. Po drugi delegaciji mu pove, da ni vreden tega obiska, naj reče le besedo in bo ozdravljen. Posnemal bom vero stotnika in povsem zaupal Jezusu. Gospod, prosim te za preprostost in jasnost, da te bom priznal za resničnega Odrešenika.

Primož Krečič

Berilo

Moliti je treba za vse ljudi

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 2,1-8)

Predvsem prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej pobožnosti in čistosti. To je namreč dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice.

Zakaj en Bog je; eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Jezus Kristus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času; in v to sem jaz postavljen za glasnika in apostola – resnico govorim, ne lažem – poganom za učitelja v veri in resnici. Hočem torej, naj možje na vsakem kraju molijo, povzdigujoč čiste roke, brez srda in prepirljivosti.

Psalm 28

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Ps 28,2.7.8-9

Gospod, sliši glas moje prošnje,
ko vpijem k tebi,
ko dvigam svoje roke
k tvojemu svetišču.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod, moja moč in moj varuh!
Vanj je zaupalo moje srce
in sem dobil pomoč;
zato se radujem in ga hvalim.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod je moč svojemu ljudstvu,
rešilna obramba svojemu izvoljencu.
Reši svoje ljudstvo
in blagoslôvi svojo dediščino!
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus hvali stotnikovo vero

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,1-10)

Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum. Pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik, ki mu je bil zelo drag. Ko je (stotnik) slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil.

Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč: »Vreden je, da mu to storiš; ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal.« Jezus je šel z njimi.

Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik k njemu poslal prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Zakaj tudi jaz, ki sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj, pravim temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stori to‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, ga je občudoval; in obrnil se je ter možici, ki ga je spremljala, rekel: »Povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere.« In ko so se vrnili poslanci domov, so služabnika našli zdravega.
Sv. Janez Zlatousti (13. september)

Sv. Janez Zlatousti (leto I), obvezni god

Berilo

Sveti se usposobijo, da se zida Kristusovo telo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 36

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 36,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Jn 10,11

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce, govori Gospod. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021