HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 13. septembra 2018

Svetnik za vsak dan
Janez Zlatousti


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (23. nedelja med letom)
(6.9.2015 ob 19h, dolžina: 15:09)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

23. nedelja med letom
(6.9.2015 ob 16h, dolžina: 6:34)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

23. nedelja med letom - Skof Peter Štumpf - Turnišče
(6.9.2015 ob 10h, dolžina: 15:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

23. nedelja med letom
(6.9.2015 ob 10h, dolžina: 11:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

23. nedelja med letom
(6.9.2015 ob 10h, dolžina: 11:33)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

23. nedelja med letom
(6.9.2015 ob 9h, dolžina: 10:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

23. nedelja med letom
(6.9.2015 ob 8h, dolžina: 12:44)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

23. nedelja med letom - Bogdan Berce - Zavratec
(9.9.2012 ob 10h, dolžina: 5:50)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

23. nedelja med letom - Anton Krašovec - Šentjanž na Vinski gori
(6.9.2009 ob 10h, dolžina: 9:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Janez Zlatousti, obvezni god

Četrtek 23. tedna med letom (leto II)

»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Nekateri kristjani so kupovali meso, ki je ostalo od poganskih daritev, kar je pohujševalo druge. Pavel razsodi, da to ni nič spornega, vendar naj zaradi pohujšanja bratov tega ne delajo. Trudil se bom, da ne bi s svojimi pogledi in dejanji pohujševal drugih. Gospod, hvala, ker me s svojim vstajenjem delaš občutljivega, da gradim skupnost, v kateri je ovrednoten in upoštevan vsak brat.

Evangelij

Vzajemno izkušnjo podarjanja med ljudmi dopolni Jezus z zastonjsko ljubeznijo. Učenec mora odgovoriti na sovraštvo z dobroto, na preklinjanje z blagoslavljanjem, na obrekovanje z molitvijo. Zgled je neskončno usmiljenje nebeškega Očeta. Pri njem se učim ljubezni, ki zna odpuščati, se ne maščuje in vse sprejema z usmiljenjem. Gospod, pomagaj mi tako ljubiti.

Primož Krečič

Berilo

V svojem ravnanju spoštujmo tudi vest drugih

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 8,1-7.10-13)

Bratje, spoznanje napihuje, ljubezen pa zida. Če kdo meni, da je kaj spoznal, še ni spoznal, kakor bi bilo treba spoznati; če pa kdo Boga ljubi, njega pozna Bog. Kar torej zadeva uživanje mesa, darovanega malikom, vemo, da malik ni nič na svetu in da ni Boga razen enega. Kajti čeprav bivajo tako imenovani bogovi na nebu ali na zemlji, kakor je res dosti bogov in dosti gospodov, je vendar za nas en Bog, Oče, od katerega je vse in smo mi zanj; in en Gospod Jezus Kristus, po katerem je vse in smo mi po njem. Toda nimajo vsi spoznanja; ampak nekateri, ki so doslej navajeni na malika, uživajo jed kot maliki darovano in tako se njih vest, ki je slabotna, omadežuje. Če namreč tebe, ki imaš spoznanje, kdo opazi, da sediš za mizo v malikovalnici, ali ga ne bo njegova vest, če je slaboten, nagnila, da bo jedel, kar je darovano malikom?

In tako se bo zaradi tvojega spoznanja pogubil slabotni, brat, zaradi katerega je Kristus umrl! Če pa tako grešite proti bratom in ranite njih slabotno vest, grešite proti Kristusu. Zatorej, če je jed pohujšanje mojega brata, nikoli ne bom jedel mesa, da svojega brata ne pohujšam.

Psalm 139

Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Ps 139,1-3.13-14.23-24

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim, ti vidiš,
in na vsa moja pota paziš.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Ti si namreč naredil moje telo,
me stkal v telesu moje matere;
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen,
ker so čudovita tvoja dela.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me, spoznaj moje misli!
In glej, da po slabi poti ne hodim;
Gospod, vôdi me po poti večnosti.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,27-38)

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: »Vam, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tem, ki vas črtijo, blagoslavljajte tiste, ki vas kolnejo, molite za tiste, ki vas obrekujejo. Kdor te bije po enem licu, mu nastavi še drugo; in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi suknje ne brani.

Vsakemu, kdor te prosi, dajaj, in od tistega, ki jemlje, kar je tvojega, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje delali vam, tako delajte tudi vi njim. In če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. In če dobro delate tistim, ki vam dobro delajo, kakšno zasluženje imate? Tudi grešniki delajo isto. In če posodite tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno zasluženje imate? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako vrednost.

Ljubíte marveč svoje sovražnike, delajte dobro in posojajte, ne da bi kaj pričakovali in vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega: kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih.«
Sv. Janez Zlatousti (13. september)

Sv. Janez Zlatousti (leto II), obvezni god

Berilo

Sveti se usposobijo, da se zida Kristusovo telo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 36

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 36,3-6.30-31

Zakaj v svojih mislih si utvarja,
da se njegova krivda ne bo odkrila in ne kaznovala.
Njegove besede so hudobija in prevara;
nehal je pameten biti in dobro delati.
Hudobijo si izmišlja na svojem ležišču,
stopa na pot, ki ni dobra, hudega ne zavrača.
Gospod, tvoja milosrčnost sega do neba,
tvoja zvestoba do samih oblakov.

Evangelij

Jn 10,11

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce, govori Gospod. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019