HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 13. avgusta 2020

Svetnik za vsak dan
Janez Behrmans


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Mrak - Kisovec
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 9:11)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 9h, dolžina: 12:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 8h, dolžina: 10:02)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

19. nedelja med letom - Ivan Kranjec - Cankova v Prekmurju
(7.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Četrtek 19. tedna med letom (leto II)

»Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Mt 18,33)
Zadnje premišljevanje
19. nedelja med letom
9.8.2020

Glas rahlega šepeta
Danes nas Beseda skupaj z Elijem, apostolom Pavlom in ostalimi učenci vodi v svet skrivnostnega Božjega razodevanja. 1) Božja gora Horeb, kraj, ki simbolno predstavlja tudi vse druge kraje razodevanj, je kraj, kamor je Elija potoval štirideset dni in štirideset noči, kar pomeni toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da se mu je Gospod lahko razodel in je Elija to tudi lahko slišal. Na goro se je umaknil tudi Jezus potem, ko je nasitil ogromno množico. Da bi na samem molil in …

Več ...


Nakup tiskane knjige
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

S simboličnim dejanjem prerok prikaže odgovor na vprašanje, zakaj so morali v izgnanstvo. Toliko opominov so prejeli, pa so bili gluhi. Naj se sedaj zresnijo in preidejo od bogov k živemu Bogu. Bolj se bom zavedal, da tudi zame in za ta čas ne manjka znamenj, po katerih Bog kliče k zvestobi. Gospod, spodbudi me, da bom resno prisluhnil tvoji besedi za spreobrnjenje.

Evangelij

Jezus pove Petru, da mora biti odpuščanje neomejeno. To razloži v priliki o kralju in služabniku, ki mu odpusti dolg, ta pa ne zna odpustiti podrejenemu, ki mu je dolžan nekaj malega. Trudil se bom odpuščati vsem, ki so mi storili hudo in se zavedal, kako meni Bog odpušča. Gospod, hvala za tvojo zahtevo, da mi boš odpustil, če bom tudi sam odpustil tistim, ki so mi storili hudo.

Primož Krečič

Berilo

Pregnanstvo bo kazen za greh

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 12,1-12)

Gospodova beseda mi je prišla takole: »Sin človekov, sredi uporne hiše prebivaš; oči imajo, da bi videli, pa ne vidijo; ušesa imajo, da bi slišali, pa ne slišijo; zakaj uporna hiša so. Ti, sin človekov, pa si pripravi culo za pregnanstvo in se seli podnevi, pred njihovimi očmi! Preseli se pred njihovimi očmi s svojega kraja v drug kraj! Morda uvidijo, da so uporna hiša. Znosi skupaj svoje reči kakor popotno culo, podnevi, pred njihovimi očmi! Sam pa odrini zvečer pred njihovimi očmi, kakor kdor odhaja v pregnanstvo.

Pred njimi si predri steno in zlezi skoznjo! Vzemi pred njihovimi očmi svoje popotne reči na rame in odidi v mraku! Svoj obraz zagrni, da ne boš videl dežele; zakaj naredim te za znamenje Izraelovi hiši!«

Storil sem tako, kakor mi je bilo ukazano. Svoje reči sem podnevi znosil kakor culo za pregnanstvo. Zvečer sem si z roko predrl steno. V mraku sem odšel; na ramah sem pred njihovimi očmi nosil svojo culo.

Drugo jutro mi je prišla Gospodova beseda takole: »Sin človekov, ali ti ni rekla Izraelova hiša, uporna hiša: ›Kaj delaš?‹ Reci jim: Tako govori vsemogočni Gospod: ›Ta grozilni izrek velja knezu v Jeruzalemu in vsej Izraelovi hiši, ki je sredi njega.‹ Reci: ›Jaz sem za vas znamenje. Kakor sem storil, tako se jim bo zgodilo; v pregnanstvo, v ujetništvo pojdejo. Knez, ki je sredi med njimi, ponese na ramah culo, odide v mraku, predre steno, da pride skoznjo. Svoj obraz zagrne, da ne bo videl z očmi dežele.‹«

Psalm 78

Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«

Ps 78,56-57.58-59.61-62

Skušali in izzivali so Boga, Najvišjega,
in se niso držali njegovih zapovedi;
odpadli so in se izneverili kakor njih očetje,
zablodili so kakor prevarljiv lok.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«
Dražili so ga k jezi s svetišči na višinah,
vzbujali njegovo ljubosumnost z maliki.
Bog je to slišal in se razvnel
ter odločno zavrgel Izraela.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«
Izročil je svojo moč v sužnost,
svojo slavo sovražniku v roke;
izročil je svoje ljudstvo meču,
razsrdil se zoper svojo dediščino.
Odpev: »Ne pozabite Gospodovih del.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Odpuščati je treba vedno

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,21-19,1)

Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, če greši zoper mene moj brat, kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat?« Jezus mu pravi: »Ne rečem ti: do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.

Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi hlapci. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker pa ni imel s čim plačati, je ukazal njegov gospod prodati njega, ženo in otroke in vse, kar je imel, in poplačati. Hlapec pa je padel predenj in ga prosil: ›Gospod, potrpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospod se je tega hlapca usmilil, ga oprostil in mu dolg odpustil.

Ko je pa ta hlapec odšel, je srečal enega svojih sohlapcev, ki mu je bil dolžan sto denarjev, in ga je zgrabil ter davil, govoreč: ›Plačaj, kar si dolžan!‹ Njegov sohlapec pa je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga dal vreči v ječo, dokler bi ne poplačal dolga.

Ko so pa njegovi sohlapci videli, kaj se je zgodilo, so se zelo užalostili in so šli ves dogodek pravit svojemu gospodu. Tedaj ga je njegov gospod poklical in mu rekel: ›Hudobni hlapec, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil; ali nisi bil torej tudi ti dolžan usmiliti se svojega sohlapca, kakor sem se tudi jaz tebe usmilil?‹ In njegov gospod se je razsrdil in ga izročil mučiteljem, dokler bi ne poplačal vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če iz srca ne odpustite vsak svojemu bratu.

Ko je Jezus končal te govore, je odšel iz Galileje in po drugi strani Jordana prišel v judejske kraje.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020