HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 13. avgusta 2019

Svetnik za vsak dan
Janez Behrmans


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Burja - Bohinjska Bistrica
(11.8.2013 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom - Anton Gnidovec - Kočevje
(8.8.2010 ob 10h, dolžina: 5:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 19. tedna med letom (leto I)

»Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu.« (Mt 18,4),

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes se poslavlja, potem ko je bil voditelj osvoboditve. Poslanstvo prepušča Jozuetu. Tudi on se mora zavedati, da je Bog prvi voditelj in bo še naprej spremljal ljudstvo. Poglobil bom zavest, da Bog spremlja korake zgodovine, da mi pomaga in mu moram zaupati ter ga ubogati. Gospod, oprosti, ker v površnosti marsikdaj pozabim na tvojo bližino in zvesto spremljanje.

Evangelij

Učenci sprašujejo Jezusa, kdo naj bo spoštovan v skupnosti. On pokaže na otroka, ker zaupa Bogu in se mu ves izroča. Jezus se poistoveti z malimi, da kdor nje sprejme, sprejme njega. Ali vidim le velike in pomembne ali znam sprejemati tudi majhne, nemočne, padle? Gospod, pomagaj mi odkrivati slabost in uboštvo, da bom cenil tvoj dar in spoštoval male v družbi.

Primož Krečič

Berilo

Mojzes hrabri ljudstvo in Jozueta za pot

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 31,1-8)

Mojzes je šel in govoril te besede vsemu Izraelu: »Sto dvajset let sem danes star; ne morem več odhajati in prihajati; tudi mi je Gospod rekel: ›Ne pojdeš čez Jordan.‹ Gospod, tvoj Bog, bo šel pred teboj; on bo pokončal pred teboj te narode, da prideš v njihovo posest; Jozue pojde pred teboj, kakor je Gospod naročil. Gospod jim bo storil, kakor je storil Sihónu in Ogu, kraljema Amorejcev, in njuni deželi, ki jih je pokončal. Gospod vam jih bo izročil; storite jim povsem po zapovedi, ki sem vam jo dal! Bodite pogumni in hrabri, ne bojte se in ne trepetajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj Bog, pojde s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil.«

Tedaj je Mojzes poklical Jozueta in mu rekel vpričo vsega Izraela: »Bodi pogumen in hraber! Kajti ti boš popeljal to ljudstvo v deželo, ki jo je Gospod s prisego obljubil dati njihovim očetom, in ti jim jo boš razdelil v dedno posest. Gospod pojde pred teboj, on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in ne pláši!«

Spev z odpevom

Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«

5 Mz 32,3-4.7.8.9.12

Oznanjal bom Gospodovo ime:
dajajte čast našemu Bogu!,
Brez graje je njegovo delo,
Bog je zvest in brez krivice.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Spomni se dni starodavnih,
premisli leta od roda do roda!
Vprašaj svojega očeta, da ti oznani,
svoje starce, da ti povedo!
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Ko je Najvišji narodom dal posesti,
ko je ločil človeške otroke,
je določil ljudstvom meje
po številu Izraelovih otrok.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Gospodov delež je njegovo ljudstvo,
Izrael njemu odmerjena dediščina.
Edini Gospod ga je vodil
in ni bilo tujega boga z njim.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svetíte kakor luči na svetu, držeč se besede življenja. Aleluja.

Otrok ne smemo zaničevati

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,1-5.10.12-14)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Ako se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme.

Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; zakaj povem vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.

Kaj se vam zdi? Če ima kdo sto ovac in katera izmed njih zaide, ali ne pusti na gorah devetin devetdesetih in gre iskat tisto, ki je zašla? In če jo najde, resnično, povem vam, veseli se je bolj ko devetindevetdesetih, ki niso zašle. Tako ni volja vašega nebeškega Očeta, da bi se izgubil kateri teh malih.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021