HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 13. junija 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Sveto Rešnje Telo in Kri)
(19.6.2014 ob 19h, dolžina: 3:55)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Sveto Rešnje Telo in Kri - Franci Trstenjak - kapela Radia Ognjišče
(19.6.2014 ob 9h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sveto Rešnje Telo in Kri - Franci Trstenjak - kapela Radia Ognjišče
(23.6.2011 ob 10h, dolžina: 7:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Anton Padovanski, obvezni god

Sobota 10. tedna med letom (leto II)

»Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.« (Mt 5,36)

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Elija išče naslednika v preroški službi. Najde ga v kmetu Elizeju, na katerega med oranjem vrže svoj plašč. Ta še poskrbi za domače in delavce, potem pa gre za njim. Ob zgledih velikih prerokov se učim, da se nimam kaj obotavljati, če me kliče Bog. Najbolje, da grem takoj. Gospod, hvala, ker si vrgel name svoj plašč. Pomagaj mi, da bom izpolnil svoje poslanstvo in ljudi vodil k tebi.


Evangelij


Postava se je borila proti krivemu pričevanju in poudarjala pomen prisege pred Bogom, ki ga je treba poslušati. Jezus opozarja, naj s tem ne zakrivamo nejasnih namenov in dvomljivih odnosov. Kliče me h globoki zavezanosti resnici in iskrenosti, v kateri je "da" "da" in "ne" "ne". Gospod, pomagaj mi živeti čisto in iskreno, da bo v mojih besedah odsevalo to, kar nosim v srcu.

Primož Krečič

Berilo

Elizej postane Elijev služabnik

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,19-21)

Tedaj je prerok Elija odšel z gore in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. Pred seboj je imel dvanajst jarmov volov in bil sam pri dvanajstem. Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: »Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, potem pojdem za teboj!« Odgovoril mu je: »Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« Tedaj je Elizej odšel od njega zopet nazaj, vzel dva vola in ju zaklal. Z volovsko opremo je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in postal njegov služabnik.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 16,1-2.5.7-8.9-10

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
ker je na moji desni, ne omahnem.
Veseli se moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo varno počivalo.
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih,
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja.

Jezus svari pred priseganjem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,33-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ›Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.‹ Jaz vam pa pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je Božji prestol; ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. Bodi pa vaš govor: Da, da; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega.«
Sv. Anton Padovanski (13. junij)

Sv. Anton Padovanski (leto II), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.

Psalm 18

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 18,8-11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev
Zaželeni so bolj kot zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so kot med
in strd iz satovja.
Odpev

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021