HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 13. junija 2018

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (10. nedelja med letom)
(7.6.2015 ob 10h, dolžina: 6:14)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

10. nedelja med letom
(7.6.2015 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

10. nedelja med letom - Izidor Veleberi - Ljutomer
(10.6.2012 ob 10h, dolžina: 6:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Anton Padovanski, obvezni god

Sreda 10. tedna med letom (leto II)

»Kdor pa jih bo (zapovedi) spolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu« (Mt 5,19b).

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Na Karmelu pride do obračuna med Baalovimi preroki in Elijem. Na vse načine kličejo malika, pa se ne odzove in ne prižge daritve. Elija daruje v težjih razmerah, toda Bog usliši njegovo prošnjo in použije daritev. Ob Eliju spoznavam, da Bog tudi danes dela velika znamenja svoje ljubezni do človeštva. Gospod, hvala, ker mi na mnoge načine kažeš, da si ti edini resnični Bog.


Evangelij


Jezus potrjuje moralno učenje stare zaveze. On je dokončna izpolnitev vsega, kar so po Božjem navdihu napisali v postavi in preroških napovedih. Pozorno bom sprejemal Jezusove zahteve, po katerih mi razodeva Očetovo voljo. Tako dobi pomen še tako majhna zapoved. Gospod, daj mi modrosti in vztrajnost, da se bom zavedal pomena tvojih zapovedi in jih uresničeval v življenju.

Primož Krečič

Berilo

Elija prosi uslišanja, da bi ljudstvo spoznalo pravega Boga

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 18,20-39)

Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove in zbral preroke na gori Karmel. Tedaj je stopil Elija pred vse ljudstvo in rekel: »Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Jahve Bog, hodite za njim; če pa je Baal, hodite za tem!« A ljudstvo mu ni nič odgovorilo.

Nato je Elija rekel ljudstvu: »Jaz sem ostal sam izmed Gospodovih prerokov, Baalovih prerokov pa je štiristo petdeset. Naj nam dajo dva vola. Ti naj si izberejo enega vola, ga razsekajo in položijo na drva, ognja pa naj ne podtikajo. Jaz bom pripravil drugega vola in ga položil na drva, ognja pa ne bom podtaknil. Kličite ime svojega boga, jaz pa bom klical Gospodovo ime! In bog, kateri bo odgovoril z ognjem, ta bodi Bog!« Odvrnilo je vse ljudstvo: »Prav je tako!«

Elija je torej rekel Baalovim prerokom: »Izberite si enega vola in ga pripravite prvi, ker vas je več! Kličite ime svojega boga, ognja pa ne podtikajte!« Vzeli so vola, ki jim ga je bil prepustil, ga pripravili in klicali Baalovo ime od jutra do poldneva: »Baal, usliši nas!« A ni bilo glasu ne odgovora. Pri tem so poskakovali okoli oltarja, ki so ga bili naredili. Ko je bilo že poldne, jih je Elija zasmehoval: »Vpijte na ves glas! Saj je vendar bog! Morda se je zamislil, ali je zaposlen, ali je odpotoval; morda spi in se bo potem prebudil.« Vpili so torej na ves glas in so se, kakor je pri njih navada, zarezovali z noži in sulicami, da je tekla po njih kri. Ko je minilo poldne, so besneli do časa, ko se daruje večerna daritev. Toda ni bilo glasu ne odgovora ne uslišanja.

Tedaj je Elija ukazal vsemu ljudstvu: »Pristopite k meni!« Ko je k njemu pristopilo vse ljudstvo, je popravil Gospodov oltar, ki je bil razdrt. Vzel je dvanajst kamnov po številu rodov Jakobovih sinov. (Njemu je bila prišla Gospodova beseda: »Izrael bodi tvoje ime!«) S kamni je napravil oltar v Gospodovem imenu in naredil okoli oltarja jarek, ki bi držal dve meri žita. Naložil je drva, razsekal vola in ga položil na drva. Nato je ukazal: »Napolnite štiri vrče z vodo in jo izlijte na žgalno daritev in na drva!« Potem je ukazal: »Storite to drugič!« Ko so storili drugič, je velel: »Storite še tretjič!« In storili so tretjič, tako da je voda tekla okoli oltarja. Tudi jarek je napolnil z vodo.

Ob času, ko se daruje večerna daritev, je pristopil prerok Elija in govoril: »Gospod, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, pokaži danes, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik in da sem vse to storil po tvoji besedi! Gospod, usliši me, da to ljudstvo spozna, da si ti, Gospod, Bog in da si ti spreobrnil njihova srca!« Tedaj je padel Gospodov ogenj in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst ter polizal vodo v jarku. Ko je vse ljudstvo to videlo, je padlo na obraz in govorilo: »Gospod je Bog! Gospod je Bog!«

Psalm 16

Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

Ps 16,1-2.4.5.8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Kristus dopolnjuje Božjo zavezo in Božje zapovedi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,17-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preide nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu.
Sv. Anton Padovanski (13. junij)

Sv. Anton Padovanski (leto II), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.

Psalm 18

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019