HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 13. junija 2008

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (9. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(6.3.2011 ob 10h, dolžina: 10:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Anton Padovanski, obvezni god

Petek 10. tedna med letom (leto II)

»Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Mt 5,28)

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Elija potrebuje vzgoje. Potuje proti Horebu, kjer mu Bog pove, da je bolj kot silnemu viharju, potresu in ognju podoben pihljajočemu vetru. Trudil se bom odpravljati enostransko podobo strogega in krutega Boga ter sprejemal usmiljeno Božje delovanje. Bog vedno upošteva svobodo človeka. Gospod, hvala. Vzgajaj me v šoli svojega usmiljenja, da bo rasla moja občutljivost do ljudi.


Evangelij


Postava je prepovedovala prešuštvo kot prelomitev lastnine, Jezus pa je odločen, da je prešuštvo najprej stvar srca. Kdor poželi v mislih in srcu, že prešuštvuje. Povsod naj se naseli nova pravičnost, tudi glede neločljivosti zakona. Trudil se bom skrbeti za jasno misel in čist pogled. Gospod, pomagaj mi ohranjati občutljivo ljubezen, da ne bi nikogar izkoriščal za svoje namene.

Primož Krečič

Berilo

Bog se sklene razodeti Eliju

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,9.11-16)

Tiste dni je prišel Elija do božje gore Horeb in je prebival v votlini. Glej, prišla mu je Gospodova beseda. Gospod mu je rekel: »Pojdi ven in se ustopi na gori pred Gospoda!« In glej, Gospod je šel mimo. Strašen in silen veter, ki cepi gore in lomi skale, je bil pred Gospodom. Gospod ni bil v vetru. Za vetrom je bil potres. Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogenj. A Gospod ni bil v ognju. In za ognjem tiho, lahno šumljanje. Ko je Elija to slišal, si je zagrnil obraz s svojim plaščem, šel ven ter se ustopil ob vhodu v votlino.

In glej, nagovoril ga je glas in ga vprašal: »Kaj delaš tu, Elija?« Odgovoril je: »Vneto sem gorel za Gospoda, Boga nad vojskami; kajti Izraelci so zapustili tvojo zavezo, razdrli tvoje oltarje in z mečem pomorili tvoje preroke. Jaz sam sem ostal, a tudi meni strežejo po življenju.« Gospod mu je odvrnil: »Pojdi, vrni se na svojo pot po puščavi v Damask! Ko prideš tja, mazili Hazaela za kralja nad Aramom, Namsijevega sina Jehuja mazili za kralja nad Izraelom in Safatovega sina Elizeja mazili za preroka namesto sebe!«

Psalm 27

Odpev: »Tebe iščem, Gospod.«

Ps 27,7-9.13-14

Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem;
usmili se me in usliši me!
Tebi govori moje srce, moje obličje tebe išče;
tvoj obraz iščem, Gospod.
Odpev: »Tebe iščem, Gospod.«
Ne skrivaj pred menoj svojega obraza,
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca;
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi,
ne zapusti me, Bog, moj rešitelj!
Odpev: »Tebe iščem, Gospod.«
Verujem, da bom užival Gospodove dobrote
v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda!
Odpev: »Tebe iščem, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Nečista želja je že greh

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,27-32)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne prešuštvuj‹. Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor gleda žensko, da jo poželi, je že prešuštvoval z njo v svojem srcu. Ako te tvoje desno oko pohujšuje, ga izderi in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, kakor da bi bilo celo telo vrženo v pekel. In ako te tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, kakor da bi prišlo celo telo v pekel.

Rečeno je bilo: ›Kdor se loči od svoje žene, naj ji da ločitveni list.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se od svoje žene loči – razen če se zaradi nečistovanja –, je kriv, da ona prešuštvuje; in kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
Sv. Anton Padovanski (13. junij)

Sv. Anton Padovanski (leto II), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.

Psalm 18

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020