Božja beseda za petek, 13. marca 2020

Petek 2. postnega tedna

»Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21, 43)

Berilo

Bratje sklenejo umoriti Jožefa

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 37,3-4.12-13.17-28)

Jakob je ljubil Jožefa bolj ko vse svoje sinove, ker se mu je rodil v njegovi starosti; zato mu je naredil dolgo suknjo. Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj ko vse njegove brate, so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Ko so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta pri Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: »Ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? Pridi, pošljem te k njim!« Jožef je šel za brati in jih našel v Dotainu.

Zagledali so ga od daleč in, preden se jim je približal, naredili zvijačen naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. Govorili so drug drugemu: »Glejte, tam prihaja sanjač! Zdaj pridite, ubijmo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov! Potem porečemo: ›Huda zver ga je požrla.‹ Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj!« Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok in rekel: »Nikar ga ne ubijajmo!« Ruben jim je rekel: »Ne prelivajte krvi! Vrzite ga v ta vodnjak v pustinji, roke pa nikar ne polagajte nanj!« Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu.

Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli suknjo, dolgo suknjo, ki jo je nosil. Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak; vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli jest. Ko so povzdignili oči in pogledali, glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada. Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. Potovali so, da to prinesejo v Egipt.

Tedaj je Juda rekel bratom: »Kakšen dobiček imamo, če brata usmrtimo in zakrijemo njegovo kri? Dajte, prodajmo ga Izmaelcem in naša roka naj se ga ne loti! Kajti naš brat je, naša kri.«

Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj madianski trgovci šli mimo, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za dvajset srebrnikov Izmaelcem, ki so Jožefa odpeljali v Egipt.

Psalm 105

Odpev: »Spominjajmo se čudovitih Božjih del.«

Ps 105,16-17.18-19.20-21

Poklical je lakoto v deželo,
odtegnil vso zalogo kruha;
poslal je moža pred njimi,
Jožefa, prodanega za sužnja.
Odpev: »Spominjajmo se čudovitih Božjih del.«
Njegove noge so vklenili v spone,
okoli vrata mu dali železje,
dokler se ni spolnila njegova napoved,
in ga je potrdila Gospodova beseda.
Odpev: »Spominjajmo se čudovitih Božjih del.«
Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe,
poglavar ljudstev ga je osvobodil;
postavil ga je za gospodarja svoji hiši,
za upravitelja vsej svoji posesti.
Odpev: »Spominjajmo se čudovitih Božjih del.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Nočem smrti grešnika, govori Gospod, ampak da se spreobrne in živi.

Ta je dedič, ubijmo ga

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,33-43.45-46)

Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Čujte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp; dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prejeli pridelek iz njega.

Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretepli, enega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov, več ko prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj: ›To je dedič! Dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine.‹ In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki?«

Reko mu: »Hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času.«

Jezus jim reče: »Ali niste nikoli brali v pismu: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh.‹ Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leander Seviljski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ker je imel oče Jakob posebno rad Jožefa, so mu bili bratje nevoščljivi. Ponudila se je priložnost, da se ga rešijo, in so ga prodali za sužnja. Toda Bog ga ni zapustil in je hudobijo bratov obrnil v blagoslov, da je končno postal njihov rešitelj. Boril se bom proti nevoščljivosti in sprejel vsakega človeka v tem, kar je. Gospod, hvala, ker vodiš zgodovino in tudi slabe namene obračaš v korist svojih izvoljencev.


Evangelij

Gospodar ima najete delavce v vinogradu. Ti se v njegovi odsotnosti polastijo vinograda in pobijejo vse poslance, nazadnje še sina. Tako je človeštvo zavrglo in umorilo Božjega Sina. V postu se bom trudil obnoviti svojo vero v Gospoda in sprejeti vse njegove poslance. Gospod, zaupam vate, ker si dal življenje zame. Hvala, ker me rešuješ iz vsakršne teme.

Primož Krečič