Božja beseda za torek, 13. decembra 2011


Sv. Lucija, obvezni god

Torek tretjega adventnega tedna

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli« (Mt 21, 32)

Berilo

Odrešenje se naznanja vsem ubogim

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 3,1-2.9-13)

To govori Gospod: Gorje, uporno, nečisto, nasilno mesto! Ne posluša Gospodovega opomina, ne sprejme nobenega nauka. V Gospoda nima zaupanja, svojemu Bogu se ne približa. Tedaj bom dal ljudstvu spet čiste ustnice, da bodo vsi klicali moje ime in mi služili v skupni vnemi. Z onstran bregov etiopskih rek mi prinesejo moji častilci darila.

Tisti dan se ti ne bo več treba sramovati dejanj, s katerimi si me žalil; takrat bom odpravil iz tvoje sredine vse tvoje predrzne bahače in se ne boš več povzdigoval na moji sveti gori. V tvoji sredi pustim namesto tega ponižno in skromno ljudstvo: ti, Izraelov ostanek, bodo iskali zavetje v Gospodovem imenu; ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili, v njih ustih ne bo zvijačnega jezika. Zares pasli in počivali bodo, ne da bi jih kdo vznemirjal.

Psalm 34

Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Ps 34,2-3.6-8.17-19.23

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša:
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,
da zbriše z zemlje njihov spomin.
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,
in v duhu skrušenim pomaga.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Glej, prihaja naš Kralj, gospodar zemlje; odvzel nam bo Jarem sužnosti. Aleluja.

Grešniki so verjeli Janezu Krstniku

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)

Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: ›Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Pojdem, gospod‹, pa ni šel. Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ›Nočem‹, pozneje pa se je skesal in šel. Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo?« Pravijo: »Zadnji.«

Jezus jim reče: »Resnično, povem vam, da pojdejo cestninarji in nečistnice v Božje kraljestvo prej ko vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli; vi ste pa to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli.«
Sv. Lucija, obvezni god

Berilo

S Kristusom sem vas zaročil kot s čisto devico

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 10,17-18; 11,1-2)

Bratje in sestre, kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. Kajti ni preizkušen, kdor se sam priporoča, ampak kogar priporoča Gospod. O, da bi vi prenesli malo moje nespameti! Pa saj me tudi prenašate. Ljubosumen sem namreč na vas z Božjo ljubosumnostjo; kajti z enim možem sem vas zaročil, da vas privedem h Kristusu kot čisto devico.

Psalm 33

Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Ps 33,2-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša;
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospodje slišal,
iz njegove stiske gaje rešil.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Angel Gospodov šotori okoli tistih,
ki se ga boje, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Evangelij

Flp 1,29

Aleluja

Aleluja. Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite. Aleluja.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In nobeden izmed njiju ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so celo lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več kot veliko vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lucija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Južnemu kraljestvu grozi nevarnost, voditelji iščejo svoje koristi, ne zanima jih vera in življenje ljudi. Prerok napove kazen, pa tudi rešitev. Bog bo očistil ljudstvo, da bo ponižno in mu bo zaupalo. V svoji nemoči se bom zanesel na Boga in mu ostal zvest. Gospod, hvala, ker ohranjaš zvesti ostanek. Hvala, ker me tudi po padcih in nemoči učiš zaupanja in spolnjevanja Božje volje.

Evangelij

Jezus primerja cestninarje in pocestnice sinu, ki je zavrnil očetovo naročilo, kasneje pa se je spreobrnil. Drugi sin je povabilo sprejel, pa ni šel. Ta predstavlja judovske voditelje. Ne bom se zanašal le na lepe namene, ampak se trudil uresničiti voljo Očeta. Gospod, čeprav se mi kdaj ne ljubi, mi pomagaj, da bom vedno rekel "da" in živel zaupljiv sinovski odnos z Očetom.

Primož Krečič

Sv. Lucija (13. december)