Božja beseda za torek, 12. septembra 2023

Torek 23. tedna med letom (leto I)

»Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6,19)

Berilo

S krstom nas je Bog obudil k življenju

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 2,6-15)

Bratje, kakor ste Gospoda Jezusa Kristusa sprejeli, tako v njem živite, ukoreninjeni in sezidani na njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili poučeni, in odlikujte se v zahvaljevanju.

Glejte, da vas kdo ne ujame z modrovanjem in prazno prevaro, po človeškem izročilu, po prvinah sveta in ne po Kristusu; kajti v njem prebiva vsa polnost božanstva telesno, in vi ste postali deležni te polnosti v njem, ki je glava vsakega vladarstva in vse oblasti; v njem ste bili tudi obrezani z obrezo, ki je ne izvršijo roke, tako da ste slekli meseno telo, s Kristusovo obrezo, ko ste bili z njim v krstu pokopani; v njem ste tudi obujeni po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih.

Tudi vas, ki ste bili mrtvi zaradi pregreh in neobrezanosti vašega mesa, je z njim obudil k življenju: odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico zoper nas, z njenimi za nas neugodnimi določbami. Odpravil jo je, ko jo je pribil na križ. Razorožil je vladarstva in oblasti in jih očitno postavil v zasmeh, ko je v njem slavil zmago nad njimi.

Psalm 145

Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Ps 145,1-2.8-9.10-11

Poveličeval te bom, o Božji moj kralj,
slavil bom tvoje ime vekomaj.
Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
Blag in usmiljen je Gospod,
potrpežljiv in premilostljiv.
Dober je Gospod vsem,
usmiljen do vseh svojih del.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus moli, preden izbere dvanajst apostolov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,12-19)

V tistih dneh je šel Jezus na goro molit in je noč prečul v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole: Simona, ki ga je imenoval tudi Petra, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona, s priimkom Gorečnik, Juda, Jakobovega brata, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. In stopil je z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju, z njim pa velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema in od tirskega in sidonskega primorja. Ti so prišli, da bi ga slišali in da bi bili ozdravljeni od svojih bolezni; tudi tisti, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, so dobivali zdravje. Vse ljudstvo se ga je hotelo dotikati, kajti moč je izhajala od njega in je vse ozdravljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Marijino ime

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel postavlja Kristusa nad vse duhovne sile na svetu. On je pripravil polnost odrešenja in povezal nebeško ter zemeljsko stvarnost. S krstom in življenjem iz vere vstopam v to veliko oblast nad smrtjo in kozmičnimi silami. Zato moram biti trdno zakoreninjen v njem. Gospod, hvala, ker morem po daru tvoje žrtve na križu razsvetliti vse temine v sebi in v svetu.

Evangelij

Vso noč moli Jezus na gori. Zjutraj pokliče učence, med njimi jih izbere dvanajst, da bi bili z njim in potem nadaljevali njegovo delo. Spremljajo ga med ljudi, ko uči in zdravi. Tudi mene je Jezus vzljubil in poklical za svojega učenca. Gospod, hvala, ker morem biti tvoj prijatelj. Očisti me vsega, kar me odvrača od tvojega poklica. Daj, da bom zaživel to življenje z vsem, kar sem.

Primož Krečič