HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 12. avgusta 2020

Svetnik za vsak dan
bl. Inocenc XI


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Mrak - Kisovec
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 9:11)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 9h, dolžina: 12:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 8h, dolžina: 10:02)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

19. nedelja med letom - Ivan Kranjec - Cankova v Prekmurju
(7.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sreda 19. tedna med letom (leto II)

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
Zadnje premišljevanje
19. nedelja med letom
9.8.2020

Glas rahlega šepeta
Danes nas Beseda skupaj z Elijem, apostolom Pavlom in ostalimi učenci vodi v svet skrivnostnega Božjega razodevanja. 1) Božja gora Horeb, kraj, ki simbolno predstavlja tudi vse druge kraje razodevanj, je kraj, kamor je Elija potoval štirideset dni in štirideset noči, kar pomeni toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da se mu je Gospod lahko razodel in je Elija to tudi lahko slišal. Na goro se je umaknil tudi Jezus potem, ko je nasitil ogromno množico. Da bi na samem molil in …

Več ...


Nakup tiskane knjige
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Podoba velikega poboja, trupla pridejo vse do templja. Zaradi hudobije so si ljudje priklicali kazen. Tisti, ki nosijo znamenje črke tav, ki pomeni tora, postava, so rešeni. Bog rešuje tiste, ki poslušajo besedo. Pri Ezekijelu se učim odločnosti in jasnosti, da bo živelo, kar je pravično in Božje. Gospod, hvala tudi za taka opozorila, da se ne bi prepustil čustvenemu opravičevanju.

Evangelij

Če bližnji pade, ga je treba posvariti in mu pomagati, da se vrne. Če velikokrat zavrne rešitev, ga je treba izločiti iz skupnosti. Jezus pri tem napove moč molitve v njegovem Duhu. Bolj bom poskrbel za vse, ki so se fizično ali duhovno oddaljili, da bi se zopet vrnili nazaj. Gospod, daj mi občutljivo srce, da bom zanje molil in jih sprejemal po zgledu tvoje ljubezni in odpuščanja.

Primož Krečič

Berilo

Bog zaznamuje sebi zveste

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 9,1-7;10,18-22)

Tedaj mi je Gospod vpil z močnim glasom: »Približajte se, izvrševalci sodbe nad mestom. Vsak naj nosi svoje uničevalno orodje v roki!« In glej, šest mož je prišlo po poti od gornjih vrat, ki gledajo na sever. Vsak je imel svoje pokončevalno orodje v roki. Sredi njih pa je bil en mož v platnenem oblačilu, ki je imel pisarsko pripravo ob pasu. Prišli so in se vstopili zraven bronastega oltarja.

Veličastvo Izraelovega Boga se je iznad kerubov, nad katerimi je biló, vzdignilo proti tempeljskemu pragu. Gospod je zaklical možu v platnenem oblačilu, ki je imel pisarsko pripravo ob pasu. Gospod mu je ukazal: »Pojdi po sredi mesta, po sredi Jeruzalema in zaznamuj črko Tav na čela možem, ki vzdihujejo in žalujejo nad vsemi gnusobami, ki so se počenjale v njem.«

Drugim pa je rekel, da sem slišal: »Pojdite za njim skozi mesto in pobijajte! Vaše oko naj ne gleda z usmiljenjem, ne prizanašajte! Starce, mladeniče, dekleta, otroke in žene pomorite, dokler ne bodo vsi iztrebljeni! Ne dotikajte pa se nikogar, ki ima na sebi črko Tav! Pri mojem svetišču začnite!« Začeli so pri možeh, starešinah, ki so stali pred templjem. Ukazal jim je: »Oskrunite tempelj, napolnite dvore s pomorjenimi! Potem pojdite ven!« Šli so in pobijali po mestu.

Tedaj je Gospodovo veličastvo odšlo s tempeljskega praga in se ustavilo nad kerubi. Kerubi so razpeli svoje peruti in se dvignili pred mojimi očmi od zemlje; pri njihovem odhodu so bila tudi kolesa hkrati z njimi. Ustavili so se ob vhodu vzhodnih vrat Gospodovega templja, in veličastvo Izraelovega Boga je bilo zgoraj nad njimi. To je bilo isto živo bitje, ki sem ga videl pod Izraelovim Bogom ob reki Kobaru; spoznal sem, da so bili kerubi. Štiri obraze in štiri peruti je imel vsak; nekaj, kar je bilo podobno človeškim rokam, je bilo pod njihovimi perutmi. O podobi njihovih obrazov lahko rečem, da so bili isti obrazi, ki sem jih videl ob reki Kobaru; šli so vsak naravnost pred seboj.

Psalm 113

Odpev: »Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.«

Ps 113,1-2.3-4.5-6

Hvalite, Gospodovi služabniki,
hvalite Gospodovo ime!
Gospodovo ime bodi slavljeno
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.«
Od sončnega vzhoda do zahoda
bodi hvaljeno Gospodovo ime!
Gospod je vzvišen nad vse narode,
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo.
Odpev: »Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.«
Kdo je kakor Gospod, naš Bog,
ki prestoluje na višavi
in gleda navzdol
na nebesa in zemljo.
Odpev: »Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svetíte kakor luči na svetu, držeč se besede življenja. Aleluja.

Brata je treba klicati k spreobrnitvi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020