Božja beseda za sredo, 12. julija 2023

Sreda 14. tedna med letom (leto I)

»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.« (Mt 10,1)

Berilo

V trpljenju se zavemo svojih nekdanjih grehov

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 41,55-57;42,5-7.17-24)

Ko je vsa egiptovska dežela trpela lakoto, je vpilo ljudstvo k faraonu za kruh. Faraon pa je rekel vsem Egipčanom: »Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, storite!« Ko je torej lakota nastopila po vsej zemlji, je Jožef odprl vse žitnice in prodajal žito Egipčanom. Lakota pa je bila v egiptovski deželi vedno hujša. In ves svet je hodil v Egipt k Jožefu kupovat žita; kajti lakota je bila po vsej zemlji huda.

Prišli so tudi Izraelovi sinovi kupovat žita med drugimi, ki so prihajali; kajti lakota je bila v kanaanski deželi. Jožef pa je bil oblastnik v deželi, prodajal je žito vsemu ljudstvu dežele. Tako so prišli Jožefovi bratje in so se pred njim priklonili do tal. Ko je Jožef videl svoje brate, jih je spoznal, a se je zatajil kot tujec pred njimi ter govoril z njimi trdo.

Potem jih je dal skupaj zapreti za tri dni. Tretji dan jim je Jožef rekel: »To morate storiti, če hočete ostati pri življenju – jaz se namreč bojim Boga: Če ste pošteni, naj ostane eden izmed vas bratov ujetnik v hiši, kjer ste bili zaprti. Vi pa pojdite in nesite žito za vaše gladujoče družine! Potem pripeljite svojega najmlajšega brata k meni! Tako se bodo vaše besede skazale za resnične in ne boste umrli.« Storili so tako.

Tedaj so med seboj govorili: »Resnično, pregrešili smo se nad svojim bratom. Kajti videli smo bridkost njegove duše, ko nas je prosil usmiljenja, pa nismo poslušali; zato je prišla nad nas ta stiska.« Ruben jim je govoril: »Ali vam nisem rekel: ›Ne pregrešite se nad mladeničem!‹ Pa niste poslušali. Tako se, glejte, terja njegova kri.« Niso pa vedeli, da Jožef razume, ker je z njimi govoril po tolmaču. Obrnil se je proč od njih in se razjokal.

Psalm 33

Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«

Ps 33,2-3.10-11.18-19

Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami.
Pojte mu novo pesem,
dobro mu pojte, da bo donelo.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«
Gospod podira sklepe narodov,
uničuje misli ljudstev.
Gospodov sklep ostane na veke,
njegove misli od roda do roda.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«
Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo,
na nje, ki upajo v njegovo milost,
da otme njih duše smrti
in jih ob lakoti preživlja.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Jezus pošilja apostole k izgubljenim Izraelovim sinovom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,1-7)

Tisti čas je Jezus poklical svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati hude duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.

Imena dvanajsterih apostolov so pa ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, ki ga je tudi izdal.

Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne stopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Mohor in Fortunat

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob hudi lakoti pridejo bratje v Egipt, da bi dobili žito. Jožef jih preizkuša. Eden ostane ujetnik v Egiptu, preostali pa morajo pripeljati Benjamina. Kesajo se svojega greha nad Jožefom, čeprav ga ne prepoznajo. Krivda mora biti poravnana, Bog pa tudi po krivih potih človeške hudobije piše pot svojega odrešenja. Gospod, pomagaj mi priznati in obžalovati mnoge krivde in ne odtegni mi upanja v tvojo rešitev.

Evangelij

Jezus pokliče razne ljudi, da bi z njim oznanjali prihod Božjega kraljestva. Učenci tako nadaljujejo njegovo poslanstvo. Z besedo in zgledom se bom ob srečanjih z ljudmi trudil pokazati to, kar je Jezus govoril in živel. Gospod, ti si ljudem razodel prihod Kraljestva. Daj, da se bom zavedal odgovornosti v svetu, ki mi jo zaupaš. Pomagaj mi, da bom učljiv in zvest v tvoji službi.

Primož Krečič