HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 12. julija 2018

Svetnik za vsak dan
Mohor in Fortunat


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (14. nedelja med letom) - Stanko Trap - Sv. Martin v Ziljski Bistrici na avstrijskem Koroškem
(5.7.2015 ob 10h, dolžina: 3:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

14. nedelja med letom - Franc Podbevšek - Goriče na Gorenskem
(8.7.2012 ob 10h, dolžina: 9:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Mohor in Fortunat, obvezni god

Četrtek 14. tedna med letom (leto II)

»Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo‹.« (Mt 10,7)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok pokaže Božjo naklonjenost do Izraela kakor odnos matere do otroka. Ta naredi vse, da bi mu pomagala in mu dala vse najboljše. Otrok pa gre drugam in tega ne vidi. Mati pa kljub bolečini odpušča in ljubi. Odprt bom za čudovito Božjo nežnost, da me bo vedno spremljala, tudi ko ne bom vračal ljubezni. Gospod, hvala, ker želiš, da bi vsi ljudje živeli polno življenje s teboj.

Evangelij

Učenec prejme ljubezen Očeta in jo deli drugim. Nič ga ne sme ovirati pri tem. Zavedati in veseliti se mora svoje obdarjenosti in jo deliti drugim. Trudil se bom podarjati, kar sem prejel od Boga: življenje, čas, vero, ljubezen, odnose, gmotne dobrine, talente. Gospod, hvala, ker tako skrbiš zame. Osvobodi me, da ne bom iskal svojih koristi, ampak delil drugim, kar potrebujejo.

Primož Krečič

Berilo

Bog z ljubeznijo spremlja svoje ljudstvo

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 11,1.3-4.8-9)

To govori Gospod: »Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil in iz Egipta sem poklical svojega sina. Efraima sem učil hoditi, jemal sem jih v svoje naročje, pa niso spoznali, da sem skrbel zanje! Z vrvicami dobrote sem jih vlekel, z vezmi ljubezni; bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu licu, nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. Moje srce se obrača k tebi, moja notranjost v usmiljenju gori. Ne bom storil po nagibu svoje jeze, ne bom pahnil Efraima v pogubo, zakaj Bog sem in ne človek: Sveti sem v tvoji sredi in ne sovražnik pred vrati.«

Psalm 80

Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«

Ps 80,2.3.15-16

Izraelov pastir, poslušaj,
ti, ki sediš nad kerubi, zasij,
zbudi svojo moč
in pridi, da nas rešiš!
Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«
Gospod, naš Bog, povrni se,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto!
Varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica,
sadiko, katero si ti okrepil!
Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Gredé oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete.

Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. In kjer vas kdo ne bo sprejel in ne bo poslušal vaših besed, pojdite iz tiste hiše ali iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog. Resnično, povem vam: Laže bo na sodni dan sodomski in gomorski zemlji ko tistemu mestu.«
Sv. Mohor in Fortunat (12. julij)

Sv. Mohor in Fortunat (leto II), obvezni god

Berilo

Oznanjuj, izpolni svojo službo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 4,1-5)

Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj, bodi prilično ali neprilično; prepričuj, svari, opominjaj z vsem potrpljenjem in učenjem. Zakaj pride čas, ko zdravega nauka ne bodo prenesli, temveč si bodo za čehljanje ušes kopičili učitelje po svojih željah in bodo ušesa odvračali od resnice, obračali pa se k bajkam. Ti pa bodi v vsem trezen, nadloge, pretrpi, izvrši delo evangelista, spolni svojo službo.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Prim. Mt 28,19.20

Aleluja

Aleluja. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Pojdite in učite vse narode

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,16-20)

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019