Božja beseda za nedeljo, 12. julija 2015

15. nedelja med letom (leto B)

»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12)

1. berilo

Bog pošlje preroka svojemu ljudstvu

Berilo iz knjige preroka Amosa (Am 7,12-15)

Tiste dni je Amacjá, duhovnik v Bételu, rekel Ámosu: »Videc, pojdi, bêži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! V Bételu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!« Amos pa je odgovóril in rekel Amacjáju: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo in gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹«

Psalm 85

Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

Ps 85,9-10.11-12.13-14

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi.
Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«
Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost.
Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«
Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.
Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

2. berilo

Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,3-14)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslôvil nas je v nebesih v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdáril v ljubljenem Sinu. V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti.

To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohôtnem načrtu. Tega si je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov: da zedini v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.

V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi mi, ki smo že prej upali v Kristusa, bili v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odrešenje ljudstva, ki si ga je Bog pridóbil, v hvalo njegovega veličastva.

Evangelij

Ef 1,17-18

Aleluja

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Aleluja.

Jezus pošilja apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,7-13)

Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Mohor in Fortunat

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

15. nedelja med letom
(14.7.2024 ob 10h, dolžina: 7:50)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 16h, dolžina: 10:58)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

15. nedelja med letom - Mitja Bulič - Šentjernej
(12.7.2015 ob 10h, dolžina: 10:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 10h, dolžina: 12:18)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 9h, dolžina: 11:44)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2015 ob 8h, dolžina: 10:07)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

15. nedelja med letom - p. Peter Vrabec - Brezje
(15.7.2012 ob 10h, dolžina: 16:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

15. nedelja med letom
(12.7.2009 ob 10h, dolžina: 11:44)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 15. julij 2018 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangelij (prim. Mr 6,7-13) pripoveduje o trenutku, ko Jezus pošilja Dvanajstere v poslanstvo. Potem ko jih je enega po enega poklical po imenu, da »bi bili z njim« (Mr 3,14), poslušali njegove besede ter opazovali njegove geste ozdravljanja, jih sedaj ponovno zbere, da bi jih »poslal po dva in dva« (Mr 6,7) v vasi, kamor se je namenil iti. To je neke vrste »pripravništvo« za to, kar bodo ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Milost izvršitve poslanstva, da ne vzamejo s seboj denarja, naj bi bila v apostolski skrivnosti prejeta prostovoljno in ne kot zavezujoč predpis postave. Dana je tistim, ki se postopoma pripravljajo, da bodo v polnosti prijeli posvečujočo milost.« Prudencij pa pravi: »Apostolskega poslanstva nikakor ne smemo pomešati s pokvarjenimi željami, z ničemer, kar je posvetno.« Sv. Avguštin pravi, »da posluževanje dveh oblek, pomeni imeti slabost v smislu, da se ne sme obnašati dvolično, temveč z vso ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Postavitev dvanajsterih je povsem razločno znamenje, da je Jezus Nazarečan imel namen, zbrati občestvo zaveze. V njem naj bi razodel, da so se izpolnile obljube, ki so bile izrečene očetom in ki vedno govorijo o sklicevanju skupaj, o zedinjenju in edinosti. Jezus je izvolil dvanajstere, jih uvedel v življenjsko občestvo s seboj in jim dal deležnost pri svojem poslanstvu oznanjevanja kraljestva v besedi in dejanju (prim. Mr 6,7-13). S tem je Jezus hotel povedati, da je napočil poslednji čas, v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.