Božja beseda za petek, 12. maja 2023


Sv. Leopold Mandić, obvezni god

Petek 5. velikonočnega tedna

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad.« (Jn 15,16a)

Berilo

Bog zahteva od nas samo, kar je nujno

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,22-31)

Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili, da iz svoje srede izberejo dva moža in ju pošljejo v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, namreč Juda, s priimkom Barsaba, in Sila, ki sta bila vodilna moža med brati.

Po njima so poslali tole pismo: »Apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljajo brate izmed poganov v Antiohiji, Siriji in Ciliciji! Ker smo slišali, da so vas nekateri, ki so izšli iz naše srede, pa jim nismo ničesar naročili, z govori zbegali in vznemirili, smo se zbrali in smo sklenili izbrati dva moža in ju poslati k vam z našim predragim Barnabom in Pavlom, možema, ki sta posvetila svoje življenje za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki bosta isto tudi sama ustno povedala.

Odločil je namreč Sveti Duh in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega bremena več kakor tele potrebne reči: da se zdržite tega, kar je darovano malikom, in krvi in mesa zadušenih živali in nečistovanja. Če se boste tega zdržali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!«

Odposlanci so prišli v Antiohijo; zbrali so množico in oddali pismo. Ko so ga prebrali, so se razveselili tolažilnih besed.

Psalm 57

Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«

Ps 57,8-9.10-12

Moje srce je pripravljeno, o Bog,
pripravljeno je moje srce: pel bom in igral.
Prebudi se duša, prebudita se, harfa in citre!
Budil bom jutranjo zarjo.
Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«
Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod,
igral ti med narodi: velika je tvoja dobrota.
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa!
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!
Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja.

Jezusova zapoved ljubezni

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,12-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.
Sv. Leopold Mandić, obvezni god

Berilo

Bog je v nas, če se ljubimo med seboj

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 4,7-16)

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: dal nam je od svojega Duha. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev

Evangelij

Jn 10,27

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Sv. Leopold Mandić (12. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leopold Mandić

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Koncil v Jeruzalemu se osredotoči na bistvo krščanskega verovanja, obenem pa ohrani nekatere zahteve postave. Verniki v Antiohiji se razveselijo ugodne rešitve ter še bolj zaupajo Pavlu in Barnabu. Pri nejasnostih v pastoralni praksi bom iskal rešitev v pokorščini vere in se trudil za edinost. Gospod, pomagaj mi, da bom oznanjal vero, ki bo upoštevala izkušnjo ljudi in pomagala pri rasti vse skupnosti.


Evangelij

Med Jezusovimi zapovedmi izstopa bratska ljubezen, ki ima zgled in temelj v njegovem odnosu do ljudi. Učencev ne sprejema kot služabnike, ampak kot prijatelje in božje domačine. Moji odnosi se bodo širili in poglabljali, če bom zajemal moč iz Jezusove ljubezni, zlasti iz evharistije. Gospod, hvala, ker sem lahko tvoj prijatelj in mi daješ zapoved, ki me spodbuja, naj ljubim.

Primož Krečič